Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2002-2006 2004 rok Sesje XVII - XXXII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2004 rok Sesje XVII - XXXII, bieżące, menu 424 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2004 rok Sesje XVII - XXXII

2004 rok Sesje XVII - XXXII

Sesja XVII 23.01.2004r.

 1. Uchwała Nr XVII.131.03 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Stanisławę Słomczyńską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 2. Uchwała Nr XVII.132.03 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Witolda Łojek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 3. Uchwała Nr XVII.133.03 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Grażynę i Wojciecha Kosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 4. Uchwała Nr XVII.134.04 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Urszulę Nitkę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 5. Uchwała Nr XVII.135.04 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.56.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku.doc
 6. Uchwała Nr XVII.136.04 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.86.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 września 2003 roku.doc
 7. Uchwała Nr XVII.137.04 z dnia 23 stycznia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.176.96 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 1996 roku.doc
 8. Uchwała Nr XVII.138.04 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat.doc

Sesja XVIII 18.02.2004r

 1. Uchwała Nr XVIII.139.04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych.doc
 2. Uchwała Nr XVIII.140.04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie od osoby Fizycznej.doc
 3. Uchwała Nr XVIII.141.04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie regulaminu stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół i studentów.doc
 4. Uchwała Nr XVIII.142.04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 5. Uchwała Nr XVIII.143.04 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie opłaty za świadczenia przez Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc

Sesja XIX 26.03.2004r.

 1. Uchwała Nr XIX.144.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Radków do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołania.doc
 2. Uchwała Nr XIX.145.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Piotra Grudzickiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 3. Uchwała Nr XIX-146-04 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków - Wambierzyce.pdf
 4. Uchwała Nr. XIX.147.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasterka.doc
 5. Uchwała Nr. XIX.148.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radków.doc
 6. Uchwała Nr. XIX.149.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ścinawce Średniej z Publicznym Gimnazjum w Ścinawce Średniej.doc
 7. Uchwała Nr. XIX.150.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Wambierzycach z Oddziałem Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc
 8. Uchwała Nr. XIX.151.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej z Oddziałami Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie.doc
 9. Uchwała Nr. XIX.152.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Radków.doc
 10. Uchwała Nr. XIX.153.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radków.doc
 11. Uchwała Nr. XIX.154.04 z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XV.104.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku.doc
 12. Uchwała Nr. XIX.155.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie regulaminu stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radków.doc
 13. Uchwała Nr. XIX.156.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.doc
 14. Uchwała Nr. XIX.157.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyłączenia z Gminnego Centrum Kultury w Radkowie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.doc
 15. Uchwała Nr. XIX.158.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.doc
 16. Uchwała Nr. XIX.159.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.doc
 17. Uchwała Nr. XIX.160.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie Programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku.doc
 18. Uchwała Nr. XIX.161.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.doc
 19. Uchwała Nr. XIX.162.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 20. Uchwała Nr. XIX.163.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 21. Uchwała Nr XIX.164.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie upoważnienia do podjęcia działań dotyczących zakupu mieszkań.doc
 22. Uchwała Nr XIX.165.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawiania lokalu użytkowego na okres do 10 lat.doc
 23. Uchwała Nr XIX.166.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Noworudzkie Centrum Medyczne.doc
 24. Uchwała Nr XIX.167.04 z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XI.120.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku.doc
 25. Uchwała Nr XIX.168.04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.doc

Sesja XX 30.04.2004r.

 1. Uchwała Nr XX.169.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie udzielania absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Radków z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.doc
 2. Uchwała Nr XX.170.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 3. Uchwała Nr XX.171.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.doc
 4. Uchwała Nr XX.172.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. zmieniającą uchwałę Nr I.4.01 z dnia 29 stycznia 2001 roku.doc
 5. Uchwała Nr XX.173.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Wybrani w Górach.doc
 6. Uchwała Nr XX.174.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gmina Radków a czeską wsią Suchy' Du'l.doc
 7. Uchwała Nr XX.175.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.doc
 8. Uchwała Nr XX.176.04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.doc

Sesja XXI 28.05.2004r.

 1. Uchwała Nr XXI.177.04 z dnia 28.05.2004r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 2. Uchwała Nr XXI.178.04 z dnia 28 maja 2004r w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Bezedekov nad Metuji.doc
 3. Uchwała Nr XXI.179.04 z dnia 28 maja 2004r w sprawie programu CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIEJ dla Gminy Radków na 2004 rok.doc
 4. Uchwała Nr XXI.180.04 z dnia 28 maja 2004r w sprawie określania trybu i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku wykonującego bankową obsługę Gminy Radków.doc

Sesja XXII 29.06.2004r.

 1. Uchwała Nr XXII.181.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 2. Uchwała Nr XXII.182.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie zmiany uchwały Nr XX.171.04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.doc
 3. Uchwała Nr XXII.183.04 z dnia 29.06.2004r zmieniająca uchwałę Nr XVI.120.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku.doc
 4. Uchwała Nr XXII.184.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej od osoby Fizycznej.doc
 5. Uchwała Nr XXII.185.04 z dnia 29.06.2004r zmieniający uchwałę Nr I.4.01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia 2001 roku.doc
 6. Uchwała Nr XXII.186.04 z dnia 29.06.2004r zmieniający uchwałę Nr IV.16.02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 kwietnia 2002 roku.doc
 7. Uchwała Nr XXII.187.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.doc
 8. Uchwała Nr XXII.188.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie określenia zasad rozmiaru zniżek o zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom.doc
 9. Uchwała Nr XXII.189.04 z dnia 29.06.2004r w sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z.s w Ściance Średniej od wydawania decyzji administracyjnych.doc

Sesja XXIII 20.07.2004r.

 1. Uchwała Nr XXIII.190.04 z dnia 20.07.2004r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2004-2006.doc

Sesja XXIV 30.07.2004r.

 1. Uchwała Nr XXIV.191.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radkowie Nr XVI.117.03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.doc
 2. Uchwała Nr XXIV.192.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej.doc
 3. Uchwała Nr XXIV.193.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowego.doc
 4. Uchwała Nr XXIV.194.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 rok.doc
 5. Uchwała Nr XXIV.195.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Radkowie.doc
 6. Uchwała Nr XXIV.196.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Radkowie.doc
 7. Uchwała Nr XXIV.197.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie wyrażenia opinii o projekcje uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza.doc
 8. Uchwała Nr XXIV.198.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia szpitala w Legnicy.doc
 9. Uchwała Nr XXIV.199.04 z dnia 30.07.2004r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji Gminnego Centrum Kultury.doc

Sesja XXV 31.08.2004r.

 1. Uchwała Nr XXV.200.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Krynice.doc
 2. Uchwała Nr XXV.201.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy Radków.doc
 3. Uchwała Nr XXV.202.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 4. Uchwała Nr XXV.203.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.doc
 5. Uchwała Nr XXV.204.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze wywłaszczenia.doc
 6. Uchwała Nr XXV.205.04 z dnia 31.08.2004r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.189.04 Rady Miejskiej z dnia 29.06.2004.doc
 7. Uchwała Nr XXV.206.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki.doc
 8. Uchwała Nr XXV.207.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołania dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami.doc
 9. Uchwała Nr XXV.208.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu wydzielenie z Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.doc
 10. Uchwała Nr XXV.209.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2015.doc
 11. Uchwała Nr XXV/210/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 12. Uchwała Nr XXV.211.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala.doc
 13. Uchwała Nr XXV.212.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala.doc
 14. Uchwała Nr XXV.213.04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.doc

Sesja XXVI 07.09.2004r.

 1. Uchwała Nr XXVI.214.04 z dnia 7.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.doc

Sesja XXVII 16.09.2004r.

 1. Uchwała Nr XXVII. 215.04. z dnia 16.09.2004r zmieniająca uchwałę Nr XXIII.190.04 Rady Miejskiej w Radkowie.doc
 2. Uchwała Nr XXVII. 216.04. z dnia 16.09.2004r w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie sołectwa Wambierzyce i Ratno Dolne.doc
 3. Uchwała Nr XXVII. 217.04. z dnia 16.09.2004r zmieniająca uchwałę Nr XV.115.03 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2003 r.doc

Sesja XXVIII 30.09.2004r.

 1. Uchwała Nr XXVIII.218.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Martinkovice.doc
 2. Uchwała Nr XXVIII.219.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Pana Jana Gorola do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 3. Uchwała Nr XXVIII.220.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Pana Bolesława Deca do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 4. Uchwała Nr XXVIII.221.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Panią Teresę Boruś do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 5. Uchwała Nr XXVIII.222.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Pana Józefa Deca do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 6. Uchwała Nr XXVIII.223.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Państwa Dorotę i Jana Węgrzyn do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 7. Uchwała Nr XXVIII.224.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Panią Ewę Brzozowską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 8. Uchwała Nr XXVIII.225.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Panią Rozę Reichel do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 9. Uchwała Nr XXVIII.226.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Panią Krystynę Czepiel do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 10. Uchwała Nr XXVIII.227.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Pana Andrzeja Zwierzynieckiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 11. Uchwała Nr XXVIII.228.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Państwa Elżbietę i Romana Szydło do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 12. Uchwała Nr XXVIII.229.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Pana Kazimierza Roziel do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 13. Uchwała Nr XXVIII.230.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Państwa Lidię i Bartosza Małek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 14. Uchwała Nr XXVIII.231.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestów wymienionych przez Państwa Janinę i Krzysztofa Olszewskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 15. Uchwała Nr XXVIII.232.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestu wniesionego przez mieszkańców wsi Karłów, reprezentowanych przez sołtysa.doc
 16. Uchwała Nr XXVIII.233.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestu wniesionego przez Pana Janusza Rzeszotko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 17. Uchwała Nr XXVIII.234.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie odrzucenia w części protestu wniesionego przez Pana Ryszarda Nawrata do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 18. Uchwała Nr XXVIII.235.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie komunalizacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.doc
 19. Uchwała Nr XXVIII.236.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 20. Uchwała Nr XXVIII.237.04. z dnia 30.09.2004r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 21. Uchwała Nr XXVIII.238.04. z dnia 30.09.2004r zmieniająca uchwałę Nr II.5.02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.doc
 22. Uchwała Nr XXVIII.239.04. z dnia 30.09.2004r zmieniająca uchwałę Nr VI.30.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2003 roku.doc

Sesja XXIX 29.10.2004r.

 1. Uchwała Nr XXIX.240.04 dnia 29.10.2004r w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gmina Radków a czeska wsią Hynćice.doc
 2. Uchwała Nr XXIX.241.04 dnia 29.10.2004r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.doc
 3. Uchwała Nr XXIX.242.04 dnia 29.10.2004r zmieniająca uchwałę Nr XVI.120.03 Rady Miejskiej w Radkowie.doc
 4. Uchwała Nr XXIX.243.04 dnia 29.10.2004r zmieniająca uchwałę Nr II.6.02 Rady Miejskiej w Radkowie.doc
 5. Uchwała Nr XXIX.244.04 dnia 29.10.2004r załatwienie skargi z dnia 29.09.2004 r złożonej przez Pana Władysława Adamowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.doc
 6. Uchwała Nr XXIX.245.04 dnia 29.10.2004r załatwienie skargi z dnia 29.09.2004 r złożonej przez Pana Marka Jagódkę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.doc
 7. Uchwała Nr XXIX.246.04 dnia 29.10.2004r w sprawie komunalizacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.doc

Sesja XXX 16.11.2004r.

 1. Uchwała Nr.XXX.247.04 dnia 16.11.2004r w sprawie stawek podatku od środków transportowych.doc
 2. Uchwała Nr.XXX.248.04 dnia 16.11.2004r w sprawie podatku od nieruchomości.doc
 3. Uchwała Nr.XXX.249.04 dnia 16.11.2004r w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.doc
 4. Uchwała Nr.XXX.250.04 dnia 16.11.2004r w sprawie opłat miejscowych.doc
 5. Uchwała Nr.XXX.251.04 dnia 16.11.2004r w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.doc
 6. Uchwała Nr.XXX.252.04 dnia 16.11.2004r w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.doc
 7. Uchwała Nr.XXX.253.04 dnia 16.11.2004r zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.227.04 Rady Miejskiej w Radkowie.doc
 8. Uchwała Nr.XXX.254.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 9. Uchwała Nr.XXX.255.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 10. Uchwała Nr.XXX.256.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 11. Uchwała Nr.XXX.257.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 12. Uchwała Nr.XXX.258.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 13. Uchwała Nr.XXX.259.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 14. Uchwała Nr.XXX.260.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 15. Uchwała Nr.XXX.261.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 16. Uchwała Nr.XXX.262.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc
 17. Uchwała Nr.XXX.263.04 dnia 16.11.2004r w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.doc

Sesja XXXI 30.11.2004r.

 1. Uchwała Nr XXXI/265/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Karłów.doc
 2. Uchwała Nr XXXI/266/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.doc
 3. Uchwała Nr XXXI/267/04 z dnia 30.11.2004r. zmieniająca uchwałę Nr XIX-158-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.doc
 4. Uchwała Nr XXXI/268/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze.doc
 5. Uchwała Nr XXXI/269/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.doc
 6. Uchwała Nr XXXI/270/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego od osoby fizycznej.doc
 7. Uchwała Nr XXXI/271/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Hejtmankovice.doc

 Sesja XXXII 17.12.2004r.

 1. Uchwała Nr XXXII/272/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Radków na lata 2004-2015 - załącznik Strategia
 2. Uchwała Nr XXXII/273/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2004-2006.doc
 3. Uchwała Nr XXXII/274/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2004-2007".doc
 4. Uchwała Nr XXXII/275/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa.doc
 5. Uchwała Nr XXXII/276/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.doc
 6. Uchwała Nr XXXII/277/04 z dnia 17 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę Nr XII-77-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 3 września 2003 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc
 7. Uchwała Nr XXXII/278/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 września 2004 roku złożonej przez Pana Marka Jagódkę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.doc
 8. Uchwała Nr XXXII/279/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Radków do podjęcia działań mających na celu oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie.doc
 9. Uchwała Nr XXXII/280/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 10. Uchwała Nr XXXII/281/04 z dnia 17 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-192-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej.doc
 11. Uchwała Nr XXXII/282/04 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc 

 Sesja XXXIII 30.12.2004r.

 1. Uchwała Nr XXXIII/283/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc
 2. Uchwała Nr XXXIII/284/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
 3. Uchwała Nr XXXIII/285/04 z dnia 30 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę nr XVI.120.03 Rady Miejskiej W Radkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na rok 2004.doc
 4. Uchwała Nr XXXIII/286/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.doc
 5. Uchwała Nr XXXIII/287/04 z dnia 30 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę nr XVIII.143.04 Rady Miejskiej W Radkowie z dnia 18 lutego 2004 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzone w Gminnym Przedszkolu Publicznym z grupą żłobkową w Radkowie.doc
 6. Uchwała Nr XXXIII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015.doc
 7. Uchwała Nr XXXIII/289/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie wystąpienia Gminy Radków ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.doc
 8. Uchwała Nr XXXIII/290/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.doc
 9. Uchwała Nr XXXIII/291/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie Regulaminu określającego wysokość, oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:.doc
 10. Uchwała Nr XXXIII/292/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.doc
 11. Uchwała Nr XXXIII/293/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury w Radkowie
 12. Uchwała Nr XXXIII/294/04 z dnia 30 grudnia 2004 zmieniająca uchwałę nr X-61-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku.pdf
 13. Uchwała Nr XXXIII/295/04 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2005 rok.pdf

 

Metryka

sporządzono
2016-08-04 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2016-08-04 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-07-23 13:55 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2035
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.