Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 869 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-08-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25 .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-15. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus;
 • wyróżnione odnośniki;
 • ułatwienia dostępu, tj. możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zmiany kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radków Kłodzki.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem urzędu znajdują się dwa parkingi ogólnodostępne. Przed wejściem głównym wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które zostały oznaczone znakiem pionowym. Na drugim parkingu wyznaczone zostało 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczono znakiem pionowy i poziomym.

Dostępność wejścia: budynek Urzędu posiada dwa wejścia. Wejście główne wyposażone jest w schody z poręczą po jednej stronie. Schody znajdują się po jednej i drugiej stronie od drzwi wejściowych. Drugie wejście nie posiada barier architektonicznych i z niego korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek urzędu wyposażony jest w windę, która znajduje się blisko wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sekretariat znajduje się na II piętrze, blisko windy. Korytarze w budynku są szerokie, co ułatwia komunikację wewnątrz obiektu. W budynku zastosowano kontrastowe oznaczenia oraz zamontowano pola uwagi i pasy naprowadzające w kluczowych miejscach urzędu. W budynku dostępne są informacje w alfabecie Braille’a oraz kody QR (oznaczenia pokoi w budynku). Niektóre stanowiska wyposażone zostały w karty do komunikacji oraz ramki do podpisu.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot posiada pętlę indukcyjną. W podmiocie można także skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Należy w tym celu przyjść do urzędu i poprzez dostępne stanowisko komputerowe dokonać zgłoszenia skorzystania z takiej usługi do firmy zewnętrznej. Zgłoszenia o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego można dokonać również poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności" i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 1. Raport o stanie zapewnienia dostępności.
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności.
 3. Informacja o braku dostępności.
 4. Klauzula informacyjna do wniosków.
 5. Informacja o Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie
  - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Metryka

sporządzono
2020-06-25 przez Szymańska Dorota
udostępniono
2020-06-25 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2024-03-19 14:34 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1052
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.