Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granizacmi RP
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granizacmi RP, bieżące, menu 735 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granizacmi RP

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granizacmi RP

REJESTRACJA ZDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁO POZA GRANICAMI RP

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o rejestrację zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP i nie zostało tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Z wnioskiem o rejestrację może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawnylub interes faktyczny .Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1, 57-420 Radków

w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700

  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

  • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

  • wniosek o rejestrację zdarzenie, które nastąpiło za granicą;

  • wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z jego tłumaczeniem na język polski;

  • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski;

  • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Dodatkowe informacje

Wniosek o rejestrację urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestrację urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Rejestracji zdarzenia które nastąpiło poza granicami RP dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o okolicznościach rejestracji.
Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula.

Opłata

- za wydanie odpisu zupełnego sporządzonego po dokonaniu czynności w wysokości - 39 zł,

- od pełnomocnictwa – 17 zł.

Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Wnioski o rejestrację zdarzenia załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania. Po dokonaniu rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radkowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 z późn.zm.)

 

Wzory drukówdo pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-11-15 przez Król Urszula
udostępniono
2018-11-15 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-05-29 12:44 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1032
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.