Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, bieżące, menu 734 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

Sposób załatwienia sprawy

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Komendant Straży Marszałkowskiej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; sądy;

2. inne podmioty – jeżeli: wykażą w tym interes prawny.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1, 57-420 Radków
w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700

  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

  • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

  • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

  • dowód opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w kwocie 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym,

  • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. za pełnomocnictwo (w przypadku działania  przez pełnomocnika),

  • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Dodatkowe informacje

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 

Opłata

  • opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym

  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kasy: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich36
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020, poz. 332 z późn. zm.),                                       

Ustawa z dnia14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2020r., poz.256 z późn. zm. ),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 319),                                     

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1604).

Wzór druku do pobrania

 

Metryka

sporządzono
2018-11-15 przez Król Urszula
udostępniono
2018-11-15 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-06-03 11:28 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
878
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.