Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Ponowne wykorzystywanie Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, bieżące, menu 615 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

  • Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1. Podmioty ponownie wykorzystujące informacje udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (radkowklodzki.biuletyn.net, archiwalny BIP (radkow.biuletyn.info.pl), zamieszczonej w serwisie internetowym Urzędu (www.radkowklodzki.pl), zobowiązane są do:

  • podania źródła ich pochodzenia (np. wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane), czasie wytworzenia i pozyskania,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • podania informacji o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  • Urząd Miasta i Gminy w Radkowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

2. Informacje publiczne mające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim Urząd Miasta i Gminy w Radkowie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi lub prawami pokrewnymi do wyżej wymienionych utworów.

  • Informacja o opłatach

1. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (radkowklodzki.biuletyn.net, archiwalny BIP (radkow.biuletyn.info.pl), zamieszczonej w serwisie internetowym Urzędu (www.radkowklodzki.pl), udostępnionej w sposób inny niż w BIP lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest bezpłatne.

2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ewentualna opłata zostanie określona odrębnie dla każdego wniosku i przekazana wnioskodawcy. Jest ona uzależniona od kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

  • Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

* W przypadku otrzymania sprzeciwu UMiG w Radkowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:

a)  przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b)  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, albo w przypadku odmowy ze względu na objęcie informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.

Metryka

sporządzono
2016-06-16 przez Strzelec Marta
udostępniono
2016-06-16 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2023-03-01 12:46 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1349
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.