Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Sekretarz Gminy Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, bieżące, menu 504 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.
Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik winien złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- w pok. nr 12, tel. 74 873 50 00
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

  • posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego

Dodatkowe informacje

  1. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
  2. Zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opłata

Przedsiębiorca za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kasy: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- uchwała Nr LX/376/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń n asprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków. 

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-31 przez Małgorzata Bądkowska
udostępniono
2014-12-31 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2024-01-03 14:45 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1778
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.