Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, bieżące, menu 493 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi świczeniami wojskowymi,
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o kwocie dochodu uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,
  • w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Dodatkowe informacje

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

1) kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

2) kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

3) kwota uzyskana z pomnozenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. 2017r., poz. 1892 z późn. zm.) gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodartwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospoarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję pozytwną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa Publicznego Mirosław Jagłowski, tel. 74 87 12 287,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018r., poz. 881)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) 

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-22 przez
udostępniono
2014-12-22 00:00 przez Eunika Kowal
zmodyfikowano
2019-07-11 11:54 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1560
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.