Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, bieżące, menu 492 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NA CZŁONKIEM RODZINY

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wniosek o uznanie żołnierza sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
- orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji),
- oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
- jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,
- pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.

Dodatkowe informacje

Ostateczna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Radków ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem wojskowy komendant uzpełnień powoduje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające odroczenie z inego tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy nastepujacych po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość tego powołania art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.) 

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) załatwienie sprawy nastepuje bez zbędnej zwloki jednak nie dlużej niż 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu. Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień lub Dowodcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa Publicznego Mirosław Jagłowski, tel. 74 87 12 287,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmsitrza Miasta i Gminy Radków. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwolania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodkes postępowana administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-22 przez
udostępniono
2014-12-22 00:00 przez Eunika Kowal
zmodyfikowano
2019-07-11 11:53 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1598
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.