Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Radków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Radków, bieżące, menu 483 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Radków

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Radków

 ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty należy złożyć:

- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

- dowód osobisty do wglądu

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłata

  • Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.


Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje Stronie prawo do wniesienia zażalenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)


Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-09 przez Kowal Eunika
udostępniono
2014-12-09 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-09 12:04 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1715
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.