Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego , bieżące, menu 477 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Sposób załatwienia sprawy

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

- Dowód osobisty albo paszport.
- Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
- Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Dodatkowe informacje

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Opłata

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r., poz. 1191)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r., poz. 930)

 Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-09 przez Angelika Kowal
udostępniono
2014-12-09 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-09 12:14 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1641
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.