Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Centralny Rejestr Wyborców
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Centralny Rejestr Wyborców, bieżące, menu 468 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Centralny Rejestr Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców

CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o ujecie w stałym obwodzie głosowania w części A, B lub należy złożyć w formie pisemnej wniosek można składać:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  • Dokument potwierdzający stały pobyt pod adresem zamieszkania. 

Dodatkowe informacje

W Centralnym Rejestrze Wyborców w część A wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.


W Centralnym Rejestrze Wyborców w część B obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowaniu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radków, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu, akt własności itp. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Radków można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r. poz. 1277 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Metryka

sporządzono
2014-12-08 przez Kowal Eunika
udostępniono
2014-12-08 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2023-09-05 12:35 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1673
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.