Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Zmiana imienia, nazwiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zmiana imienia, nazwiska, bieżące, menu 450 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zmiana imienia, nazwiska

Zmiana imienia, nazwiska

 

ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.
Uwaga!
Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić wymagane dokumenty.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1, 57-420 Radków

w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700

  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

  • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

- wniosek;

- dokument tożsamości;

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka albo rozciąga się na małoletnie dzieci dodatkowo należy dołączyć:

  • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);

  • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);

  • w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;

  • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;

  • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym).

Opłata

- 37 zł od decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail; u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020r., poz.707)                                  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.)

 

Wzory druków do pobrania

Wzór formularza - wniosek o zmianie imienia/imion/nazwiska

Wzór formularza – wniosek o zmianie imienia/imion/nazwiska dziecka

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2014-12-05 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-05 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-02 14:23 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1763
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.