Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, bieżące, menu 448 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju w formie pisemnej. Wniosek można tez złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy               w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem platformy obywatel.gov.pl.


Z rejestru stanu cywilnego wydaje się: - odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, - zaświadczenia o stanie cywilnym.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700

 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

 • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek o wydanie odpisu,
- okazanie dokumentu stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- udokumentowanie prawa do otrzymania odpisu (pokrewieństwo lub powinowactwo albo pełnomocnictwo od osoby uprawnionej).

Dodatkowe informacje

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,

 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci),

 • zstępnego (dziecka, wnuka),

 • rodzeństwa,

 • małżonka,

 • przedstawiciela ustawowego,

 • opiekuna,

 • sądu, prokuratora,

 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy z ksiąg niemieckich – wydaje się po dokonaniu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Opłata

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

- zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

- pełnomocnictwo – 17 zł

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:

Kod SWIFT Bank Pekao SA: PKOP PL PW

Kod BIC Bank Pekao SA: PKOP PL PW

IBAN Bank Pekao SA: PL 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Kod banku: 1240 3464

Termin załatwienia

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Radkowie oraz przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie. Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych. Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych.

Uwagi:

 • Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1945 r. aktów stanu cywilnego.

 • Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2020r., poz.463 z późn.zm.)

Wzory druków do pobrania

Wzór formularza - wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wzór formularza - wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wzór formularza - wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wzór formularza – wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 Metryka

sporządzono
2014-12-05 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-05 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-02 14:48 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2180
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.