Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, bieżące, menu 447 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego przez wnioskodawcę. Treść zagranicznego aktu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający urodzenie/ małżeństwa dotyczy,

 • inna osoba ze względu na interes prawny

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

- osoba, która wykaże interes prawny w odtworzeniu aktu zgonu,

- osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu,

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700

 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

 • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami;

 • dokument potwierdzający fakt urodzenia/ małżeństwa/zgonu za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony;

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Dodatkowe informacje

Po odtworzeniu aktu stanu cywilnego kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny. W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu stanu cywilnego strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Opłata

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia/ małżeństwa/zgonu – 39 zł

 • za pełnomocnictwo – 17 zł

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (w przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Wnioski o odtworzenie aktu stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r.,poz. 463 z późn.zm.)

 

Metryka

sporządzono
2014-12-05 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-05 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-06-03 11:12 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1647
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.