Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu - transkrypcja zagranicznych aktów - przeniesienie zagranicznnego aktu do rejestru stanu cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu - transkrypcja zagranicznych aktów - przeniesienie zagranicznnego aktu do rejestru stanu cywilnego, bieżące, menu 445 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu - transkrypcja zagranicznych aktów - przeniesienie zagranicznnego aktu do rejestru stanu cywilnego

Akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu - transkrypcja zagranicznych aktów - przeniesienie zagranicznnego aktu do rejestru stanu cywilnego

AKT MAŁŻEŃSTWA, AKT URODZENIA, AKT ZGONU – TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. 

Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba,która wykaże w tym interes prawny.Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1, 57-420 Radków

w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700

 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

 • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

 • wniosek;

 • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski;

 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski;

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego

Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.


Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.


W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Osoby przebywające poza granicami RP mogą skorzystać w sprawie transkrypcji aktów stanu cywilnego za pośrednictwa konsula RP.  We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Dodatkowe informacje

Dokonując transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego które dotyczą obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznych aktach stanu cywilnego do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

Opłata

- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50 zł,

- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł,

- od pełnomocnictwa – 17 zł.

Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Wnioski o transkrypcję aktu stanu cywilnego załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po transkrypcji aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radkowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2020r., poz.463 z późn.zm.)

 

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-05 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-05 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-02 14:22 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2064
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.