Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w miejscu urodzenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w miejscu urodzenia, bieżące, menu 432 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w miejscu urodzenia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w miejscu urodzenia

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA W MIEJSCU URODZENIA

Sposób załatwienia sprawy

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin. Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka. Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez oddziały noworodków. Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu, po urodzeniu dziecka, informację gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych

  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

  • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki


Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl lub za pośrednictwem platformy obywatel.gov.pl.


Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1; 57-420 Radków,

w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700

  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,

  • w piątki w godz. 800-1500

 

Wymagane dokumenty

W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć:

  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

  • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydrukiem przelewu bankowego.

 

 

Dodatkowe informacje

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka. Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Opłata

Nie pobiera się

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel.74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

 

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. z 2020r., poz. 463 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U. z 2019r., poz. 2086 z późn zm)

 

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-03 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-06-03 10:50 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1722
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.