Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, bieżące, menu 429 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne wg. ustalonego formularza;
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej, dotyczący osoby wpisanej we wniosku (oryginał);
  3. W przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej należy załaczyć skan potwierdzenia dokonania opłaty.

Dodatkowe informacje

Przed wydaniem zezwolenia, osoba merytorycznie odpowiedzialna za to zagadnienie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą dokona sprawdzenia w miejscu przetrzymywania psa rasy uznanej za agresywną, warunków jego utrzymania w zakresie możliwości niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostępu osób trzecich.

Opłata

- Opłata skarbowa wynosi - 82,00 zł.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

 Referat Bezpieczeństwa Publicznego, Kierownik Referatu – Leszek Dorszewski, tel. 748715492, e-mail: l.dorszewski@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Dmowskiego 22 w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2013r., poz. 856);
- § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 Nr 77 poz. 687);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Dorszewski Leszek
udostępniono
2014-12-03 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:45 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1618
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.