Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykorzystanie dróg w sposób szczególny, bieżące, menu 428 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w pokoju 2a lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny zawierający:

  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
  • rodzaj i nazwę imprezy;
  • informacje o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
  • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
  • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczania trasy lub miejsca imprezy;
  • pospis organizatora lub jego przedstawiciela.

2. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
4. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników;
5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w odrębnych przepisach;
6. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
7. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Dodatkowe informacje

Przed rozpoczęciem imprezy zabezpieczenie i oznakowanie może być sprawdzone przez policję lub straż miejską.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa Publicznego, Kierownik Referatu – Leszek Dorszewski, tel. 748715492, e-mail: l.dorszewski@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Dmowskiego 22 w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

- art. 10 ust. 7 i art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Dorszewski Leszek
udostępniono
2014-12-03 00:00 przez Ożóg Justyna
zmodyfikowano
2021-07-16 11:49 przez Ożóg Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1679
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.