Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, bieżące, menu 426 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w pokoju 2a lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego,
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
 • czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat);

2. Odpis z rejestru przedsiębiorców;
3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
5. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jaki i zatrudnionych przez niego kierowców;
6. Świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców;
7. Świadectwo legalizacji taksometru;
8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 - letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy);
9. Urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem - również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem.

Dodatkowe informacje

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
 2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
 3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.

Opłata

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:

2 – 15 lat wynosi 200 zł
15 – 30 lat wynosi 250 zł
30 – 50 lat wynosi 300 zł
Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach: 100 zł
Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji wynosi: 10% opłaty za licencję.

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg – Radosław Gorczycki, tel. 74 87 35 023, e-mail: r.gorczycki@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1414),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916),
- Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie LV/383/14 z dnia 28.02.2014r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Radków oraz obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń.

Wzory druków do pobrania

Wzór formularza - wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Gorczycki Radosław
udostępniono
2014-12-03 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:14 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1553
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.