Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, bieżące, menu 425 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych

KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w pokoju 2a lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych;
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów;
 3. Wykaz przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków.

Dodatkowe informacje

Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę Gminy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzyskali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób.

Gmina może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

 • przewoźnik lub operator nie zawrze z Gminą umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera,
 • wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników lub operatorów),
 • wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych  spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub będzie niezgodne z przepisami regulującymi zasady ruchu drogowego,
 • przewoźnik lub operator zalega z płatnościami za korzystanie z przystanków.

Opłata

- Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy).
- Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu w ciągu okresu rozliczeniowego i wysokości stawki określonej w ust.1.
- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez Przewoźnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
- Rozliczenie odbywa się w okresach półrocznych.
- Przewoźnik zobowiązany jest przekazać Właścicielowi do dnia 15-go miesiąca następującego po półroczu rozliczeniowym pisemną informację o ilości zatrzymań środków transportu.
- Właściciel będzie wystawiał Przewoźnikowi fakturę VAT do dnia 25-go miesiąca następującego po półroczu będącego okresem rozliczeniowym.
- Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Przewoźnika faktury VAT.

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg – Radosław Gorczycki, tel. 74 87 35 023, e-mail: r.gorczycki@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1414 )
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 (Dz.U z 2011, Nr 5, poz. 13)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U z 2012 poz. 451)
- Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie XL/277/13 z dnia 25.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków.

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-03 przez Gorczycki Radosław
udostępniono
2014-12-03 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:13 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1796
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.