Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wydanie zaświadczenia o złożeniu deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zaświadczenia o złożeniu deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące, menu 421 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie zaświadczenia o złożeniu deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydanie zaświadczenia o złożeniu deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZŁOŻENIU DEKLARACJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie podania. Podanie o wydanie zaświadczenia dotyczącego złożenia deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w formie pisemnej należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • Podanie o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowe informacje

Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginalne notarialne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłata

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi - 17,00 zł

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art.  306a, § 5 z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Komórka organizacyjna

Doradca ds. gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, Mirosław Pejski, tel. 74 87 35 032, e-mail: m.pejski@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków, w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

- art. 306a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.);

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Pejski Mirosław
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:14 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1973
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.