Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim, bieżące, menu 419 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim

Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim

DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU, KTÓRY NIE JEST OBIEKTEM HOTELARSKIM (NIE JEST HOTELEM, MOTELEM, PENSJONATEM, KEMPINGIEM, DOMEM WYCIECZKOWYM, SCHRONISKIEM MŁODZIEŻOWYM, SCHRONISKIEM, POLEM BIWAKOWYM)

 

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w Referacie Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej lub ze strony BIP Urzędu

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będącego obiektem hotelarskim.

Dodatkowe informacje

  1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
  2. Wnioskodawca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
  3. Wykreślenie z ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) odbywa się na wniosek prowadzącego usługi hotelarskie, nie będącego obiektem hotelarskim.

Opłata

Wpis do ewidencji nie podlega opłatom.
- Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji -17 zł

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Referat Programowania Rozwoju i Współpracy Transgranicznej, Podinspektor ds. współpracy transgranicznej, turystyki i promocji - Aleksandra Kowalczyk, tel.: 74 873 33 43, e-mail a.kowalczyk@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Jaszczyszyn Kamil
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:16 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1749
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.