Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Oświaty, Kultury i Sportu Zasiłek szkolny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zasiłek szkolny, bieżące, menu 417 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wnosek o przyznanie zasiłu szkolnego składa się w terminie do 2 miesięcy o wystąpienia zdarzenia losowego. Wnioskodawcą może być rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.  Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w Referacie OKiS lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku szkolnego nalezy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz datę jego wystąpienia,
  • w przypadku przewlekłej choroby w rodzinie - zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty potwierdzające wysokośc poniesionych kosztów.

Dodatkowe informacje

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
- ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,
- utrata pracy przez obojga rodziców,
- innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuację finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Podinspektor ds. administracyjnych jednostek oświatowych – Marzena Dukielska, tel. 74 87 35 026, e-mail: m.dukielska@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
2. Uchwała nr LX/379/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub ucznioów zamieszkalych na terenie Gminy Radków.

3. Uchwała Nr LX/385/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkałych na terenie Gminy Radków.

Wzory druków do pobrania

Wzór wniosku - o przyznanie zasiłku szkolnego

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Dukielska Marzena
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Ożóg Justyna
zmodyfikowano
2022-07-12 14:15 przez Ożóg Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1623
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.