Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Oświaty, Kultury i Sportu Stypendium sportowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stypendium sportowe, bieżące, menu 414 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe

STYPENDIUM SPORTOWE

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się do dnia 31 stycznia danego roku Wnioskodawcą może być osoba zainteresowana, rodzic, opiekun prawny, prezes klubu sportowego lub stowarzyszenia. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w Referacie OKiS lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stypendium sportowe wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata.

Dodatkowe informacje

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik będący mieszkańcem Gminy Radków lub zawodnikiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Radków, który w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku:

  • zajął od I-V miejsca w Mistrzostwa Polski;
  • wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy;
  • został powołany do Kadr Narodowej;
  • został powołany do Kadry Wojewódzkiej;
  • reprezentuje Gminę Radków na różnych szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Stypendium sportowe może być przyznane maksymalnie na okres do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym w formie pieniężnej, wypłacane w ratach miesięcznych lub jednorazowo.

Stypendium przyznawane są także trenerom prowadzącym szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe będących mieszkańcami Gminy Radków lub członkami klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone wyżej.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu – Lidia Jagódka, tel. 74 87 35 026, e-mail:l.jagodka@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

1. art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz.715)
2. Uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia  30 września 2011r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Jagódka Lidia
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-10-20 09:59 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1956
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.