Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ustalenie numeru porządkowego budynku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ustalenie numeru porządkowego budynku, bieżące, menu 410 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

 

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek właściciela nieruchomości, wieczystego użytkownika lub z urzędu.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek zostanie zrealizowany poprzez wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. Zawiadomienie jest przesłane na adres wnioskodawcy lub na jego prośbę odbierane osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy np.: zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału, topograficzna w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu. Na mapie należy wyróżnić dowolnym kolorem budynek będący przedmiotem sprawy.

Dodatkowe informacje

1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.
4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwieni

Termin załatwienia sprawy wynosi do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Anna Rożej, tel. 74 873 50 37, e-mail: a.rozej@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.
Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę na taką czynność można wnieść, stosownie do art. 52 § 3 tej ustawy, po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technoliogii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-16 przez Janik Anna
udostępniono
2014-10-16 00:00 przez Ożóg Justyna
zmodyfikowano
2021-09-02 15:32 przez Ożóg Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2163
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.