Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, bieżące, menu 398 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek lub z urzędu. Wniosek składa użytkownik wieczysty nieruchomości.
Wniosek o aktualizację opłaty można złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

1. Wycena działki dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę.
2. Odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo użytkowania wieczystego wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 77 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Dorota Bagińska, tel. 74 87 35 037, e-mail: d.baginska@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Kpa).

Podstawa prawna

- art. 77 i art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010, nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami).

Metryka

sporządzono
2014-10-15 przez Bagińska Dorota
udostępniono
2014-10-15 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-10-16 12:05 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.