Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Finansowo-Budżetowy Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, bieżące, menu 391 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W SPARAWACH PODATKOWYCH

Sposób załatwienia sprawy

- Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
- Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków.

Na wniosek.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Druk informacji oraz deklaracji do pobrania w Referacie Finansowo-Budżetowym (pok. 4) lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia - zawierający: dane osobowe i adres zamieszkania wnioskodawcy i cel wydania zaświadczenia;
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia;
4. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru);
5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo z pkt 3 (pełnomocnictwo do odbioru jest zwolnione z opłaty skarbowej);

Opłata

- 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;
- 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, o wysokości przeciętnego; dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
- 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (tylko pełnomocnictwo z pkt 3).

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Komórka organizacyjna

Referat Finansowo-Budżetowy, pok. 4; Podinspektor ds. wymiaru i zob. podatkowych – Oskar Hupało, tel. 74 87 35 27, e-mail: o.hupalo@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-13 przez Hupało Oskar
udostępniono
2014-10-13 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:12 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1691
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.