Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Finansowo-Budżetowy Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, bieżące, menu 390 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

USTALENIE/OKREŚLENIE/KOREKTA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie deklaracji. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych.

Deklarację należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Druk deklaracji do pobrania w Referacie Finansowo-Budżetowym (pok. 4) lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie środka transportowego bądź jego zbycia należy zgłosić obowiązek podatkowy. Przy nabyciu należy złożyć wykaz środków transportowych na druku:

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
  • Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

Dodatkowe informacje

Ulgi i zwolnienia:
1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek.
2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, a także można odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012r.poz. 749 z późn. zm.)).

  • Wniosek o powyższe należy złożyć  w Urzędzie Miasta i Gminy Radków.
  • Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej (stawka odsetek ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”) – podstawa prawna – Uchwała Nr V/30/98  Rady Miejskiej w Radkowie  z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

3. Podatek od środków transportowych można umorzyć (podstawa prawna – art.67 a § 1 pkt 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)).
4. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą zobowiązania podatkowe wraz z należnymi odsetkami. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Opłata

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r, poz. 849).
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lutym podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeśli obowiązek podatkowy powstał:
1. po  dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. 

  • Opłat można dokonywać gotówką i kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

Komórka organizacyjna

Referat Finansowo-Budżetowy, pok. 4, Podinspektor ds. windykacji należności - Danuta Ryll, tel. 74 87 35 27, e-mail: d.ryll@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-14 przez Ryll Danuta
udostępniono
2014-10-14 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:11 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1581
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.