Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok, bieżące, menu 368 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

Zarządzenia Burmistrza - 2012 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/12 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 2. Zarządzenie Nr 2/12 z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 3. Zarządzenie Nr 3/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz zasad jej funkcjonowania.
 4. Zarządzenie Nr 4/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na rok 2012.
 5. Zarządzenie Nr 5/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 6. Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnej nieruchomości.
 7. Zarządzenie Nr 7/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 138/11 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 8. Zarządzenie Nr 8/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/12 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnej nieruchomości.
 10. Zarządzenie Nr 10/12 z dnia 13 lutego 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 11. Zarządzenie Nr 11/12 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Radkowie – Etap Zalew wraz z przyłączami.
 12. Zarządzenie Nr 12/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 67/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków zbycia gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 804/2 AM 2 położonej w Ścinawce Dolnej.
 13. Zarządzenie Nr 13/12 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 14. Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 15. Zarządzenie Nr 15/12 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 16. Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie powołania zespołu.
 17. Zarządzenie Nr 17/12 z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w zespołach i przedszkolu funkcjonujących na terenie gminy Radków1) na 2012 rok.
 18. Zarządzenie Nr 18/12 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 19. Zarządzenie Nr 19/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 20. Zarządzenie Nr 20/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 21. Zarządzenie Nr 21/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 22. Zarządzenie Nr 22/12 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 23. Zarządzenie Nr 23/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przejęcia w dzierżawę nieruchomości.
 24. Zarządzenie Nr 24/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Żłobka Gminnego „Maluch” w Ścinawce Średniej.
 25. Zarządzenie Nr 25/12 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 26. Zarządzenie Nr 26/12 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawki czynszu najmu lokali socjalnych.
 27. Zarządzenie Nr 27/12 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 28. Zarządzenie Nr 28/12 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 29. Zarządzenie Nr 29/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 30. Zarządzenie Nr 30/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 31. Zarządzenie Nr 31/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 32. Zarządzenie Nr 32/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego.
 33. Zarządzenie Nr 33/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 34. Zarządzenie Nr 34/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 35. Zarządzenie Nr 35/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy Przedszkola i Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2012/2013.
 36. Zarządzenie Nr 36/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do wspólnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia dostawcy energii elektrycznej (Grupa Zakupowa 2013).
 37. Zarządzenie Nr 37/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 38. Zarządzenie Nr 38/12 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 39. Zarządzenie Nr 39/12 z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie przekazania Sołectwu Wsi Ścinawka Górna składników2) mienia komunalnego do korzystania.
 40. Zarządzenie Nr 40/12 z dnia 4 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 41. Zarządzenie Nr 41/12 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 42. Zarządzenie Nr 42/12 z dnia  8 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 43. Zarządzenie Nr 43/12 z dnia  8 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 44. Zarządzenie Nr 44/12 z dnia  12 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych.
 45. Zarządzenie Nr 45/12 z dnia  16 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 58/08 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego.
 46. Zarządzenie Nr 46/12 z dnia  18 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekazania Sołectwu Ścinawka Górna składnika mienia komunalnego do korzystania.
 47. Zarządzenie Nr 47/12 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Radków.
 48. Zarządzenie Nr 48/12 z dnia  18 maja 2012 roku w spawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Radków.
 49. Zarządzenie Nr 49/12 z dnia  18 maja 2012 roku w sprawie powołania zespołu ds.  koordynacji funkcjonowania w Gminie Radków kontroli zarządczej.
 50. Zarządzenie Nr 50/12 z dnia 18 maja 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 35/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy Przedszkola i Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2012/2013.
 51. Zarządzenie Nr 51/12 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/12 z dnia  12 maja 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych.
 52. Zarządzenie Nr 52/12 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 53. Zarządzenie Nr 53/12 z dnia 28 maja 2012 roku w spawie utraty mocy zarządzenia nr 82/08 z dnia 1 października 2008r. w sprawie dzielenia upoważnienia.
 54. Zarządzenie Nr 54/12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 55. Zarządzenie Nr 55/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 56. Zarządzenie Nr 56/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 57. Zarządzenie Nr 57/12 z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 58. Zarządzenie Nr 58/12 z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 59. Zarządzenie Nr 59/12 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji.
 60. Zarządzenie Nr 60/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością gminy Radków w użyczeni Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.
 61. Zarządzenie Nr 61/12 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
 62. Zarządzenie Nr 62/12 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 63. Zarządzenie Nr 63/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 64. Zarządzenie Nr 64/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 65. Zarządzenie Nr 65/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 66. Zarządzenie Nr 66/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 67. Zarządzenie Nr 67/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 38/12 z dnia 2 maja 2012r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 68. Zarządzenie Nr 68/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 69. Zarządzenie Nr 69/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 70. Zarządzenie Nr 70/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.
 71. Zarządzenie Nr 71/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 72. Zarządzenie Nr 72/12 z dnia 2 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenia nr 147/11 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości.
 73. Zarządzenie Nr 73/12 z dnia 2 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenia nr 154/11 z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Radków, określonym w statucie Gminy oraz stowarzyszeniom, działającym na terenie Gminy Radków, składników mienia do korzystania.
 74. Zarządzenie Nr 74/12 z dnia 2 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie 155/11 z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przekazywania sołectwom Gminy Radków składników mienia do korzystania.
 75. Zarządzenie Nr 75/12 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 76. Zarządzenie Nr 76/12 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
 77. Zarządzenie Nr 77/12 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 78. Zarządzenie Nr 78/12 z dnia 6 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenia nr 32/11 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 79. Zarządzenie Nr 79/12 z dnia 11 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekazania Sołectwu wsi Ścinawka Góra składnika mienia komunalnego do korzystania.
 80. Zarządzenie Nr 80/12 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2011 rok.
 81. Zarządzenie Nr 81/12 z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 82. Zarządzenie Nr 82/12 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 83. Zarządzenie Nr 83/12 z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu hali sportowej w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 34B.
 84. Zarządzenie Nr 84/12 z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat a korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Piastowskiej w Radkowie.
 85. Zarządzenie Nr 85/12 z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi macicy, wywoływanego przez wirusy HPV, dotyczących dziewcząt urodzonych w roku 1999 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Radków na lata 2012-2013”.
 86. Zarządzenie Nr 86/12 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 87. Zarządzenie Nr 87/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 201 roku – „Wyprawka szkolna”.
 88. Zarządzenie Nr 88/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 89. Zarządzenie Nr 89/12 z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
 90. Zarządzenie Nr 90/12 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 91. Zarządzenie Nr 91/12 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 92. Zarządzenie Nr 92/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 83/11 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 93. Zarządzenie Nr 93/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.
 94. Zarządzenie Nr 94/12 z dnia 5 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Sołectwu Gajów składnika mienia komunalnego do korzystania.
 95. Zarządzenie Nr 95/12 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 96. Zarządzenie Nr 96/12 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 97. Zarządzenie Nr 97/12 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia priorytetów, opracowania, realizacji, monitoringu i koordynacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Radków na lata 2012-2015.
 98. Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia gminnej nieruchomości.
 99. Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.
 100. Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 101. Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 102. Zarządzenie Nr 102/12 z dnia 8 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 103. Zarządzenie Nr 103/12 z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 104. Zarządzenie Nr 104/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnych nieruchomości.
 105. Zarządzenie Nr 105/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 106. Zarządzenie Nr 106/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.00,00zł.
 107. Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie przekazania Sołectwu Tłumaczów składnika mienia komunalnego do korzystania.
 108. Zarządzenie Nr 108/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnych nieruchomości.
 109. Zarządzenie Nr 109/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków zbycia gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 804/2 AM 2 położonej w Ścinawce Dolnej.
 110. Zarządzenie Nr 110/12 z dnia 31 października 2012 roku w prawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 111. Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 112. Zarządzenie Nr 112/12 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 113. Zarządzenie Nr 113/12 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia przedstawiciela Gminy Radków do Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nowej Rudzie.
 114. Zarządzenie Nr 114/12 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 115. Zarządzenie Nr 115/12 z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 116. Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 26 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 89/08 z dnia 8 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków.
 117. Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Projektu i obowiązywania dokumentacji do Projektu pn:” Internet szansą rozwoju Gminy Radków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”, zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-02-05/12 z dnia 07.11.2012r.
 118. Zarządzenie Nr 118/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 119. Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości lokalowej do zbycia.
 120. Zarządzenie Nr 120/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości lokalowej do zbycia.
 121. Zarządzenie Nr 121/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Bibliotek Publicznej Miasta i Gminy Radków3) im. Karola Estreichera.
 122. Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 123. Zarządzenie Nr 123/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 124. Zarządzenie Nr 124/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 125. Zarządzenie Nr 125/12 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 126. Zarządzenie Nr 126/12 z dnia 7 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 122/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 127. Zarządzenie Nr 127/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania nazwy miejscowości Gminy Radków w znaku towarowym podmiotu uprawnionego.
 128. Zarządzenie Nr 128/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” przy ulicy Piastowskiej w Radkowie.
 129. Zarządzenie Nr 129/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie nazwy miejscowości Tłumaczów w znaku towarowym „KMT KOPALNIA MIELAFIRU TŁUMACZÓW”.
 130. Zarządzenie Nr 130/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radkowie z tytułu innego niż opłaty parkingowe.
 131. Zarządzenie Nr 131/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie gminy Radków.
 132. Zarządzenie Nr 132/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z siłowni na terenie gminy Radków (z wyłączeniem siłowni na Hali Sportowej w Ścinawce Średniej).
 133. Zarządzenie Nr 133/12 z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnych nieruchomości.
 134. Zarządzenie Nr 134/12 z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia.
 135. Zarządzenie Nr 135/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 136. Zarządzenie Nr 136/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie pobierania jednorazowych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Radków a nie będących drogami publicznymi.

Metryka

sporządzono
2014-09-02 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-09-02 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-09-02 09:14 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2672
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.