Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok, bieżące, menu 367 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok

Zarządzenia Burmistrza - 2011 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 5 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 104/10 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 2. Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 5 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 107/10 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 3. Zarządzenie Nr 3/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej przez Gminę Radków kanalizacji sanitarnej zrealizowanej zadaniem pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap IV i V”.
 4. Zarządzenie Nr 4/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.
 5. Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 6. Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Radków.
 7. Zarządzenie Nr 7/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości.
 8. Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 2/03 z dnia 7 stycznia 2003r.
 9. Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku w spawie powołania komisji konkursowej.
 10. Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 11. Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radowie.
 12. Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 17/10 z dnia 3 marca w spawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 13. Zarządzenie Nr 13/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
 14. Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 15. Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 16. Zarządzenie Nr 16/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Radków na rok 2011.
 17. Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 18. Zarządzenie Nr 18/11 z dnia 4 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 75/10 z dnia 8 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie wieczystej gminnej nieruchomości.
 19. Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 10 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 15/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 20. Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 21. Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 22. Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w spawie nabycia lokalu użytkowego w drodze przetargu.
 23. Zarządzenie Nr 23/11 z dnia 18 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 79/10 z dnia 30 września 2010r. w spawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 24. Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Spraw Społecznych Gminy Radkówa.
 25. Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 26. Zarządzenie Nr 26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2011 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/11 z dnia 1 marca 2011 roku w spawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 28. Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 29. Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenia Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Rakowie.
 30. Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych.
 31. Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach /zespołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Radków na 2011 rok.
 32. Zarządzenie Nr 32/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 33. Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 18 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 98/10 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 35. Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 36. Zarządzenie Nr 36/11 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia wytycznych do arkuszy organizacyjnych szkół/zespołów przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Radków na rok szkolny 2011/2012.
 37. Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych.
 38. Zarządzenie Nr 38/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 39. Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 40. Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 8 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 41. Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 42. Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 43. Zarządzenie Nr 43/11 z dnia 19 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 60/08 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 44. Zarządzenie Nr 44/11 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 45. Zarządzenie Nr 45/11 z dnia 24 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 46. Zarządzenie Nr 46/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 47. Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 5 maja 2011 roku w spawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 48. Zarządzenie Nr 48/11 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.
 49. Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 12 maja 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 82/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania komisji do przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Radków, określonym w statucie Gminy oraz stowarzyszeniom, działającym na terenie Gminy Radków, składników mienia do korzystania.
 50. Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 51. Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 52. Zarządzenie Nr 52/11 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przejęcia masy spadkowej do zasobu gminy Radków.
 53. Zarządzenie Nr 53/11 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 54. Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 55. Zarządzenie Nr 55/11 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 56. Zarządzenie Nr 56/11 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 57. Zarządzenie Nr 57/11 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika W Radkowie.
 58. Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 30 maja 2011 roku w spawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie.
 59. Zarządzenie Nr 59/11 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania.
 60. Zarządzenie Nr 60/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 61. Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radkówa. im. Karola Estreichera.
 62. Zarządzenie Nr 62/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie.
 63. Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 64. Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ścinawka Średnia składnika mienia komunalnego do korzystania.
 65. Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie.
 66. Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 67. Zarządzenie Nr 67/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków zbycia gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 804/2 AM 2 położonej w Ścinawce Dolnej.
 68. Zarządzenie Nr 68/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.
 69. Zarządzenie Nr 69/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 70. Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 71. Zarządzenie Nr 71/11 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2010 roku.
 72. Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 73. Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 6 lipca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 74. Zarządzenie Nr 74/11 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 75. Zarządzenie Nr 75/11 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 76. Zarządzenie Nr 76/11 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 77. Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie.
 78. Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 79. Zarządzenie Nr 79/11 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 80. Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie przekazania Sołectwu Wambierzyce składnika mienia komunalnego do korzystania.
 81. Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia stawiki bazowej czynszu.
 82. Zarządzenie Nr 82/11 z dnia 21 lipca 2011 roku zmieniające zarządzenia nr 79/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 83. Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 84. Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 85. Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 86. Zarządzenie Nr 86/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 87. Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 29 lipca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 50/11 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności do nieruchomości.
 88. Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków zbycia gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 42/3 AM 1 położonej.
 89. Zarządzenie Nr 89/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 90. Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 91. Zarządzenie Nr 91/11 z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.
 92. Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 4 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenia nr 47/11 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 93. Zarządzenie Nr 93/11 z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 94. Zarządzenie Nr 94/11 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu.
 95. Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 9 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 76/11 z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 96. Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.
 97. Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 98. Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 99. Zarządzenie Nr 99/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 100. Zarządzenie Nr 100/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 101. Zarządzenie Nr 101/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 102. Zarządzenie Nr 102/11 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 103. Zarządzenie Nr 103/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 104. Zarządzenie Nr 104/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 105. Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 106. Zarządzenie Nr 106/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 107. Zarządzenie Nr 107/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021 + załącznik.
 108. Zarządzenie Nr 108/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 109. Zarządzenie Nr 109/11 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego.
 110. Zarządzenie Nr 110/11 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Radków na 2012 rok.
 111. Zarządzenie Nr 110A/11 z dnia 12 września 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 83/11 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 112. Zarządzenie Nr 110B/11 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 113. Zarządzenie Nr 111/11 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 114. Zarządzenie Nr 112/11 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przekazania w użyczenie części pomieszczeń stanowiących własność Gminy Radkówa., znajdujących siew budynku remizy strażackiej w Wambierzycach.
 115. Zarządzenie Nr 113/11 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 116. Zarządzenie Nr 114/11 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 117. Zarządzenie Nr 115/11 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.
 118. Zarządzenie Nr 116/11 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 119. Zarządzenie Nr 117/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.
 120. Zarządzenie Nr 118/11 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 121. Zarządzenie Nr 119/11 z dnia 28 września 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 89/11 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 122. Zarządzenie Nr 120/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 roku.
 123. Zarządzenie Nr 121/11 z dnia 5 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 124. Zarządzenie Nr 122/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych.
 125. Zarządzenie Nr 123/11 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 126. Zarządzenie Nr 124/11 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do nieruchomości do wydzierżawienia.
 127. Zarządzenie Nr 125/11 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 128. Zarządzenie Nr 126/11 z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 129. Zarządzenie Nr 127/11 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 130. Zarządzenie Nr 128/11 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 131. Zarządzenie Nr 129/11 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej.
 132. Zarządzenie Nr 130/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
 133. Zarządzenie Nr 131/11 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 134. Zarządzenie Nr 132/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 135. Zarządzenie Nr 133/11 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 136. Zarządzenie Nr 134/11 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 137. Zarządzenie Nr 135/11 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie powołania zespołów spisowych.
 138. Zarządzenie Nr 136/11 z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 139. Zarządzenie Nr 137/11 z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.
 140. Zarządzenie Nr 138/11 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 141. Zarządzenie Nr 139/11 z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 142. Zarządzenie Nr 140/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 143. Zarządzenie Nr 141/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 144. Zarządzenie Nr 142/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
 145. Zarządzenie Nr 143/11 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 83/18 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia
 146. Zarządzenie Nr 144/11 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 22/10 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia.
 147. Zarządzenie Nr 145/11 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 148. Zarządzenie Nr 146/11 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 149. Zarządzenie Nr 147/11 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości.
 150. Zarządzenie Nr 148/11 z dnia 22 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 131/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 151. Zarządzenie Nr 149/11 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 152. Zarządzenie Nr 150/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie powołania zespołu doradczego do ustalania cen zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków.
 153. Zarządzenie Nr 151/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 154. Zarządzenie Nr 152/11 z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 155. Zarządzenie Nr 153/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 156. Zarządzenie Nr 154/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Radków, określonego w statucie Gminy oraz stowarzyszeniom, działającym na terenie Gminy Radków, składników mienia do korzystania.
 157. Zarządzenie Nr 155/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przekazywania sołectwom Gminy Radków składników mienia do korzystania.
 158. Zarządzenie Nr 156/11 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 159. Zarządzenie Nr 157/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 160. Zarządzenie Nr 158/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia gminnej nieruchomości.
 161. Zarządzenie Nr 159/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
 162. Zarządzenie Nr 160/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 163. Zarządzenie Nr 161/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 138/11 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 164. Zarządzenie Nr 162/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Metryka

sporządzono
2014-09-02 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-09-02 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2017-07-04 14:23 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3092
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.