Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok, bieżące, menu 365 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok

Zarządzenia Burmistrza - 2010 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/10 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 2. Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 3. Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 4. Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 5. Zarządzenie Nr 5/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawię gminnych nieruchomości.
 6. Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.
 7. Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania środka trwałego do Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 8. Zarządzenie Nr 8/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania Sołectwu Gajów składnika mienia komunalnego do korzystania.
 9. Zarządzenie Nr 9/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania.
 10. Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 11. Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ścinawka Górna składnika mienia komunalnego do korzystania.
 12. Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 13. Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 14. Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 15. Zarządzenie Nr 15/10 z dnia 15 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 47/09 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 16. Zarządzenie Nr 16/10 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2010 rok.
 17. Zarządzenie Nr 17/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 18. Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 19. Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 20. Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2010 rok.
 21. Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 22. Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 23. Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 19/10 z dnia 15 marca 2010r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 24. Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 25. Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 26. Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 27. Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku  zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 28. Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 29. Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2010/2011.
 30. Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach/zespołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Radków na 201 rok.
 31. Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 32. Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 33. Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 35. Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 36. Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 37. Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2010 rok.
 38. Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dzierżawnego.
 39. Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 40. Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 41. Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2009 rok.
 42. Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 15 maja 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 28/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 43. Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 44. Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 2 czerwca 2010 roku w spawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 45. Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 44/10 z dnia 2 czerwca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 46. Zarządzenie Nr 46/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 44/10 z dnia 2 czerwca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 47. Zarządzenie Nr 47/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie pobierania jednorazowych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Radków a nie będących drogami publicznymi.
 48. Zarządzenie Nr 48/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 49. Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 50. Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 51. Zarządzenie Nr 51/10 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 52. Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 14 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 89/08 z dnia 8 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków.
 53. Zarządzenie Nr 53/10 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad podporu i odprowadzania opłaty miejscowej oraz rozliczania prowizji na terenie miasta i gminy Radków.
 54. Zarządzenie Nr 54/10 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 55. Zarządzenie Nr 55/10 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie niewykonania przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości.
 56. Zarządzenie Nr 56/10 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 57. Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 58. Zarządzenie Nr 58/10 z dnia 29 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 52/04 z dnia 28 zerwa 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej.
 59. Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 60. Zarządzenie Nr 60/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 61. Zarządzenie Nr 61/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 62. Zarządzenie Nr 62/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 63. Zarządzenie Nr 63/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 64. Zarządzenie Nr 64/10 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 65. Zarządzenie Nr 65/10 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 66. Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Radków na 2011 rok.
 67. Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 68. Zarządzenie Nr 68/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu.
 69. Zarządzenie Nr 69/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania środka trwałego do Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 70. Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 71. Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie.
 72. Zarządzenie Nr 72/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 73. Zarządzenie Nr 73/10 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie określenia terminów składania sprawozdań w zakresie umorzonych należności oraz udzielonych ulg, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radków lub jej jednostkom podległym.
 74. Zarządzenie Nr 74/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 75. Zarządzenie Nr 75/10 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości.
 76. Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przekazania w użyczenie, pomieszczeń stanowiących własność Gminy Radków, znajdujących się w budynku Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej nr 25a.
 77. Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 78. Zarządzenie Nr 78/10 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 79. Zarządzenie Nr 79/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 80. Zarządzenie Nr 80/10 z dnia 30 września 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 58/08 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego.
 81. Zarządzenie Nr 81/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miny na 2010 rok.
 82. Zarządzenie Nr 82/10 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Radków, określonym w statucie Gminy oraz stowarzyszeniom, działającym na terenie Gminy Radków, składników mienia do korzystania.
 83. Zarządzenie Nr 83/10 z dnia 6 października 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 84. Zarządzenie Nr 84/10 z dnia 13 października 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 81/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 85. Zarządzenie Nr 85/10 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego.
 86. Zarządzenie Nr 86/10 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń  stanowiących własność Gminy Radków, znajdujących się w budynku Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej.
 87. Zarządzenie Nr 87/10 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 88. Zarządzenie Nr 88/10 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 89. Zarządzenie Nr 89/10 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 90. Zarządzenie Nr 90/10 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
 91. Zarządzenie Nr 91/10 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 92. Zarządzenie Nr 92/10 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 93. Zarządzenie Nr 93/10 z dnia 29 października 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 94. Zarządzenie Nr 94/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 95. Zarządzenie Nr 95/10 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa do własności nieruchomości.
 96. Zarządzenie Nr 96/10 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 97. Zarządzenie Nr 97/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 98. Zarządzenie Nr 98/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 99. Zarządzenie Nr 99/10 z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 100. Zarządzenie Nr 100/10 z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego.
 101. Zarządzenie Nr 101/10 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 102. Zarządzenie Nr 102/10 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu.
 103. Zarządzenie Nr 103/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 104. Zarządzenie Nr 104/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 105. Zarządzenie Nr 105/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 106. Zarządzenie Nr 106/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 107. Zarządzenie Nr 107/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 108. Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 58/08 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego.
 109. Zarządzenie Nr 109/10 z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 110. Zarządzenie Nr 110/10 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 111. Zarządzenie Nr 111/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 112. Zarządzenie Nr 112/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 113. Zarządzenie Nr 113/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 114. Zarządzenie Nr 114/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 115. Zarządzenie Nr 115/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego należnego z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości pozostających we władaniu Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 116. Zarządzenie Nr 116/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
 117. Zarządzenie Nr 117/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 118. Zarządzenie Nr 118/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Metryka

sporządzono
2014-09-01 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-09-01 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-09-01 14:22 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.