Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza - 2009 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza - 2009 rok, bieżące, menu 364 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza - 2009 rok

Zarządzenia Burmistrza - 2009 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
 2. Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków.
 4. Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 5. Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 15 stycznia 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 6. Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7.
 7. Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 8. Zarządzenie Nr 8/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie.
 10. Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 4 lutego 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 11. Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 5 lutego 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 49/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.
 12. Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zamiany.
 13. Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 14. Zarządzenie Nr 14/09 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 15. Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 16. Zarządzenie Nr 16/09 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 17. Zarządzenie Nr 17/09 z dnia 18 lutego 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 87/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 18. Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie utraty mocy obowiązywania zarządzenia nr 88/07 z dnia 3 września 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 19. Zarządzenie Nr 19/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 20. Zarządzenie Nr 20/09 z dnia 20 lutego 2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 21. Zarządzenie Nr 21/09 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 22. Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 23. Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 24. Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 25. Zarządzenie Nr 25/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 26. Zarządzenie Nr 26/09 z dnia 17 marca 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 21/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 29. Zarządzenie Nr 29/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 30. Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 31. Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 32. Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 33. Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/09 z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 35. Zarządzenie Nr 35/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 36. Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 37. Zarządzenie Nr 37/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 38. Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 39. Zarządzenie Nr 39/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dzierżawnego.
 40. Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wytycznych do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2009/2010.
 41. Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 42. Zarządzenie Nr 42/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 43. Zarządzenie Nr 43/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 44. Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 12 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 11/06 z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 45. Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 12 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 48/06 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 46. Zarządzenie Nr 46/09 z dnia 12 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 115/06 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 47. Zarządzenie Nr 47/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 48. Zarządzenie Nr 48/09 z dnia 19 maja 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 roku.
 49. Zarządzenie Nr 49/09 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 50. Zarządzenie Nr 50/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 51. Zarządzenie Nr 51/09 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 52. Zarządzenie Nr 52/09 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.
 53. Zarządzenie Nr 53/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.
 54. Zarządzenie Nr 54/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
 55. Zarządzenie Nr 55/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 56. Zarządzenie Nr 56/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 57. Zarządzenie Nr 57/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 58. Zarządzenie Nr 58/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie regulaminu okresowej oceny pracowników.
 59. Zarządzenie Nr 59/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 60. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.
 61. Zarządzenie Nr 61/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 62. Zarządzenie Nr 62/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 63. Zarządzenie Nr 63/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 64. Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 65. Zarządzenie Nr 65/09 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.
 66. Zarządzenie Nr 66/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 67. Zarządzenie Nr 67/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 68. Zarządzenie Nr 68/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gminnych nieruchomości.
 69. Zarządzenie Nr 69/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gminnych nieruchomości.
 70. Zarządzenie Nr 70/09 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 71. Zarządzenie Nr 71/09 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 72. Zarządzenie Nr 72/09 z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 73. Zarządzenie Nr 73/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 74. Zarządzenie Nr 74/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 75. Zarządzenie Nr 75/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 76. Zarządzenie Nr 76/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
 77. Zarządzenie Nr 77/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.
 78. Zarządzenie Nr 78/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w spawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej.
 79. Zarządzenie Nr 79/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w spawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach.
 80. Zarządzenie Nr 80/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu.
 81. Zarządzenie Nr 81/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 82. Zarządzenie Nr 82/09 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 83. Zarządzenie Nr 83/09 z dnia 11 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 84. Zarządzenie Nr 84/09 z dnia 4 września 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 85. Zarządzenie Nr 85/09 z dnia 18 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7.
 86. Zarządzenie Nr 86/09 z dnia 21 września 2009 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 87. Zarządzenie Nr 87/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników.
 88. Zarządzenie Nr 88/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 89. Zarządzenie Nr 89/09 z dnia 1 października 2009 roku zmieniające zarządzenia nr 69/09 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste gminnych nieruchomości.
 90. Zarządzenie Nr 90/09 z dnia 5 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 91. Zarządzenie Nr 91/09 z dnia 5 października 2009 roku w spawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 92. Zarządzenie Nr 92/09 z dnia 9 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 93. Zarządzenie Nr 93/09 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 94. Zarządzenie Nr 94/09 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 29/07 z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 95. Zarządzenie Nr 95/09 z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 96. Zarządzenie Nr 96/09 z dnia 14 października 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 131/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie.
 97. Zarządzenie Nr 97/09 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 98. Zarządzenie Nr 98/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 99. Zarządzenie Nr 99/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 100. Zarządzenie Nr 100/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 101. Zarządzenie Nr 101/09 z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 102. Zarządzenie Nr 102/09 z dnia 10 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenia nr 58/08 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego.
 103. Zarządzenie Nr 103/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenia Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 104. Zarządzenie Nr 104/09 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenia nr 95/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 105. Zarządzenie Nr 105/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 106. Zarządzenie Nr 106/09 z dnia 30 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 107. Zarządzenie Nr 107/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 108. Zarządzenie Nr 108/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 109. Zarządzenie Nr 109/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 110. Zarządzenie Nr 110/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 111. Zarządzenie Nr 111/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenie przedstawiciela Gminy Radków do Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nowej Rudzie.
 112. Zarządzenie Nr 112/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 109/09 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 113. Zarządzenie Nr 113/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
 114. Zarządzenie Nr 114/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gmina na 2009 rok.

Metryka

sporządzono
2014-09-01 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-09-01 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-09-01 13:29 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2728
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.