Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2010-2014 2011 rok Sesje IV - XXI
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011 rok Sesje IV - XXI, bieżące, menu 363 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011 rok Sesje IV - XXI

2011 rok Sesje IV - XXI

Sesja IV 28.01.2011r.

 1. Uchwała Nr IV-15-11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji projektu pt Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków.pdf
 2. Uchwała Nr IV-16-11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf
 3. Uchwała Nr IV-17-11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie utraty mocy uchwały LXI-307-10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2010.pdf
 4. Uchwała Nr IV-18-11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

Sesja V 17.02.2011r.

 1. Uchwała Nr V-19-11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr V-20-11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radków opracowanego na lata 2010-2013.pdf

Sesja VI 23.02.2011r.

 1. Uchwała Nr VI-21-11 z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę nr VI-31-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2003 roku.pdf
 2. Uchwała Nr VI-22-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie Budowy chodnika w m Radków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387.pdf
 3. Uchwała Nr VI-23-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie Budowy chodnika w m Ścinawka Średnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387.pdf
 4. Uchwała Nr VI-24-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeskim miastem Broumov.pdf
 5. Uchwała Nr VI-25-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeskim miastem Police nad Metuji.pdf
 6. Uchwała Nr VI-26-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a Dobrowolnym Związkiem Czeskich Miejscowości obszaru Broumova.pdf
 7. Uchwała Nr VI-27-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a Dobrowolnym Związkiem Czeskich Miejscowości obszaru Police nad Metuji.pdf
 8. Uchwała Nr VI-28-11 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 9. Uchwała Nr VI-29-11 z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę nr III-11-10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2010 roku.pdf

Sesja VII 30.03.2011r.

 1. Uchwała Nr VII-30-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 2. Uchwała Nr VII-31-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 3. Uchwała Nr VII-32-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radków na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
 4. Uchwała Nr VII-33-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radków.pdf
 5. Uchwała Nr VII-34-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radków.pdf
 6. Uchwała Nr VII-35-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radków.pdf
 7. Uchwała Nr VII-36-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie wycofania przedstawiciela Gminy Radków z pracy w Radzie Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.pdf
 8. Uchwała Nr VII-37-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie i Publicznego Gimnazjum i. Mikołaja Kopernika w Radkowie w Zespół Szkół w Radkowie.pdf
 9. Uchwała Nr VII-38-11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radków.pdf

Sesja VIII 28.04.2011r.

 1. Uchwała Nr VIII-39-11 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr VIII-40-11 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
 3. Uchwała Nr VIII-41-11 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf
 4. Uchwała Nr VIII-42-11 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie uchwalenia programu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Radków na lata 2011-2015 - Bezpieczniej w gminie.pdf

Sesja IX 13.05.2011r.

 1. Uchwała Nr IX-43-11 z dnia 13 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr IX-44-11 z dnia 13 maja 2011 w sprawie połączenia Publicznej szkoły Podstawowej w Radkowie i Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Radkowie w Zespół Szkół w Radkowie.pdf
 3. Uchwała Nr IX-45-11 z dnia 13 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.pdf
 4. Uchwała Nr IX-46-11 z dnia 13 maja 2011 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2011 roku.pdf

Sesja X 31.05.2011r.

 1. Uchwała Nr X-47-11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011 - 2021.pdf
 2. Załącznik do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: WPF 31-05-2011.pdf
 3. Uchwała Nr X-48-11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 4. Uchwała Nr X-49-11 z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III-12-10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2010.pdf

Sesja XI 30.06.2011r.

 1. Uchwała Nr XI-50-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XI-51-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XI-52-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 4. Uchwała Nr XI-53-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2011-2014.pdf
 5. Uchwała Nr XI-54-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 6. Uchwała Nr XI-55-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2011 roku.pdf
 7. Uchwała Nr XI-56-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż gminnego udziału w nieruchomości.pdf
 8. Uchwała Nr XI-57-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej.pdf
 9. Uchwała Nr XI-58-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002.pdf
 10. Uchwała Nr XI-59-11 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia herbu flagi stolikowej banneru i pieczęci Gminy Radków.pdf
 11. Uchwała Nr XI-60-11 z dnia 30 czerwca 2011 zmieniająca uchwałę Nr II-3-10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf

Sesja XII 22.07.2011r.

 1. Uchwała Nr XII-61-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XII-62-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002.pdf
 3. Uchwała Nr XII-63-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
 4. Uchwała Nr XII-64-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków
 5. Uchwała Nr XII-65-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów.pdf
 6. Uchwała Nr XII-66-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012 - 2015.pdf
 7. Uchwała Nr XII-67-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radków.pdf
 8. Uchwała Nr XII-68-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
 9. Uchwała Nr XII-69-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007.pdf
 10. Uchwała Nr XII-70-11 z dnia 22 lipca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf

Sesja XIII 03.08.2011r.

 1. Uchwała Nr XIII-71-11 z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XIII-72-11 z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Program priorytetowy - usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf

Sesja XIV 25.08.2011r.

 1. Uchwała Nr XIV-73-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011 - 2021.pdf
 2. Uchwała Nr XIV-74-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XIV-75-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze.pdf
 4. Uchwała Nr XIV-76-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.pdf
 5. Uchwała Nr XIV-77-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf
 6. Uchwała Nr XIV-78-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych nagród i wyróżnień.pdf
 7. Uchwała Nr XIV-79-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr XII-63-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011.pdf
 8. Uchwała Nr XIV-80-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp Miasta i Gminy Radków obręb Karłów.pdf
 9. Uchwała Nr XIV-81-11 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.pdf

Sesja XV 30.09.2011r.

 1. Uchwała Nr XV-82-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 2. Uchwała Nr XV-83-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XV-84-11 z dnia 30 września 2011 zmieniająca uchwałę Nr VI-23-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 lutego 2011 roku.pdf
 4. Uchwała Nr XV-85-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na zadanie inwestycyjne pn Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D.pdf
 5. Uchwała Nr XV-86-11 z dnia 30 września 2011 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 6. Uchwała Nr XV-87-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie całkowitego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Radkowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.pdf
 7. Uchwała Nr XV-88-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Radków.pdf
 8. Uchwała Nr XV-89-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie wysokości opłata za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.pdf
 9. Uchwała Nr XV-90-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.pdf
 10. Uchwała Nr XV-91-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych nagród i wyróżnień.pdf
 11. Uchwała Nr XV-92-11 z dnia 30 września 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf

Sesja XVI 26.10.2011r.

 1. Uchwała Nr XVI-93-11 z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 2. Uchwała Nr XVI-94-11 z dnia 26 października 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf
 3. Uchwała Nr XVI-95-11 z dnia 26 października 2011 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf

Sesja XVII 31.10.2011r.

 1. Uchwała Nr XVII-96-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 2. Uchwała Nr XVII-97-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XVII-98-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 4. Uchwała Nr XVII-99-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf
 5. Uchwała Nr XVII-100-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf
 6. Uchwała Nr XVII-101-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego.pdf
 7. Uchwała Nr XVII-102-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 8. Uchwała Nr XVII-103-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży gminnego udziału w nieruchomości.pdf
 9. Uchwała Nr XVII-104-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-45-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 maja 2011 roku.pdf
 10. Uchwała Nr XVII-105-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków.pdf
 11. Uchwała Nr XVII-106-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.pdf
 12. Uchwała Nr XVII-107-11 z dnia 31 października 2011 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków i Gminą Mońki.pdf

Sesja XVIII 09.11.2011r.

 1. Uchwała Nr XVIII-108-11 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr XVI-94-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 października 2011 roku.pdf
 2. Uchwała Nr XVIII-109-11 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII-288-10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2010 roku.pdf
 3. Uchwała Nr XVIII-110-11 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie wyrażenia woli zaliczenia drogi powiatowej nr 3335D do kategorii dróg gminnych.pdf
 4. Uchwała Nr XVIII-111-11 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd.pdf
 5. Uchwała Nr XVIII-112-11 z dnia 9 listopada 2011 zmieniająca uchwałę nr XI-53-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2011.pdf

Sesja XX 05.12.2011r.

 1. Uchwała Nr XX-113-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XX-114-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr LVI-282-10.pdf
 3. Uchwała Nr XX-115-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie Budowa chodnika w m Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386.pdf
 4. Uchwała Nr XX-116-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie Budowa chodnika w m Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.pdf
 5. Uchwała Nr XX-117-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf
 6. Uchwała Nr XX-118-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego podatku leśnego podatku od nieruchomości.pdf
 7. Uchwała Nr XX-119-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Radków.pdf
 8. Uchwała Nr XX-120-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków

Sesja XX 05.12.2011r.

 1. Uchwała Nr XX-121-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2012-2016.pdf
 2. Uchwała Nr XX-122-11 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską Gminą Adrspach.pdf
 3. Uchwała Nr XX-123-11 z dnia 5 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę Nr VI-22-11 Rady Miejskiej W Radkowie z dnia 23 lutego 2011 roku.pdf
 4. Uchwała Nr XX-124-11 z dnia 5 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę Nr VI-23-11 Rady Miejskiej W Radkowie z dnia 23 lutego 2011 roku.pdf
 5. Uchwała Nr XX-125-11 z dnia 5 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę Nr XI-57-11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2011 roku.pdf

Sesja XXI 29.12.2011r.

 1. Uchwała Nr XXI-126-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011-2021.pdf
 2. Uchwała Nr XXI-127-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2011 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XXI-128-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków.pdf
 4. Uchwała Nr XXI-129-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu gminy Radków na 2012 rok.pdf
 5. Uchwała Nr XXI-130-11 z dnia 29 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 6. Uchwała Nr XXI-131-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2012 rok.pdf
 7. Uchwała Nr XXI-132-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny Maluch w Ścinawce Średniej.pdf
 8. Uchwała Nr XXI-133-11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-29 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-29 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2015-08-28 11:42 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2108
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.