Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza - 2008 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza - 2008 rok, bieżące, menu 361 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza - 2008 rok

Zarządzenia Burmistrza - 2008 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/08 z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie.
 2. Zarządzenie Nr 2/08 z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 4. Zarządzenie Nr 4/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dodania w użytkowanie wieczyste.
 5. Zarządzenie Nr 5/08 z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwit dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków.
 6. Zarządzenie Nr 6/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 7. Zarządzenie Nr 7/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 8. Zarządzenie Nr 8/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 9. Zarządzenie Nr 9/08 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Radkowie.
 10. Zarządzenie Nr 10/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniające zarządzenie Nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 11. Zarządzenie Nr 11/08 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 12. Zarządzenie Nr 12/08 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 13. Zarządzenie Nr 13/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Radkowie.
 14. Zarządzenie Nr 14/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 15. Zarządzenie Nr 15/08 z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 16. Zarządzenie Nr 16/08 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gminnej nieruchomości rolnej.
 17. Zarządzenie Nr 17/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
 18. Zarządzenie Nr 18/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 19. Zarządzenie Nr 19/08 z dnia 2 kwietnia 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/08 z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
 20. Zarządzenie Nr 20/08 z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 21. Zarządzenie Nr 21/08 z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży gminnego udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 22. Zarządzenie Nr 22/08 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 23. Zarządzenie Nr 23/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 24. Zarządzenie Nr 24/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wytypowania do wydzierżawienia gminnego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 25. Zarządzenie Nr 25/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.
 26. Zarządzenie Nr 26/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 28. Zarządzenie Nr 28/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 29. Zarządzenie Nr 29/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gminnych nieruchomości.
 30. Zarządzenie Nr 30/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 31. Zarządzenie Nr 31/08 z dnia 5 maja 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 23/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 32. Zarządzenie Nr 32/08 z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnej nieruchomości.
 33. Zarządzenie Nr 33/08 z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmiana w budżecie gminy na 2008 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/08 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 35. Zarządzenie Nr 35/08 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 36. Zarządzenie Nr 36/08 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie odstąpienia od ustalenia opłat adiacenckich.
 37. Zarządzenie Nr 37/08 z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu.
 38. Zarządzenie Nr 38/08 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży gminnego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 39. Zarządzenie Nr 39/08 z dnia 292 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektów  organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radków na rok szkolny 2008/2009.
 40. Zarządzenie Nr 40/08 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 41. Zarządzenie Nr 41/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych.
 42. Zarządzenie Nr 42/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 43. Zarządzenie Nr 43/08 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie.
 44. Zarządzenie Nr 44/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku zmieniające zarządzenie Nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 45. Zarządzenie Nr 45/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 29/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
 46. Zarządzenie Nr 46/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 47. Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie Radków na 2008 rok.
 48. Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie.
 49. Zarządzenie Nr 49/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.
 50. Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniające zarządzenie Nr 53/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 51. Zarządzenie Nr 51/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 52. Zarządzenie Nr 52/08 z dnia 2 lipca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 2/07 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości.
 53. Zarządzenie Nr 53/08 z dnia 2 lipca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 117/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do ustalania cen zbytu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Radków.
 54. Zarządzenie Nr 54/08 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
 55. Zarządzenie Nr 55/08 z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
 56. Zarządzenie Nr 56/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat odpowiadających dodatkowym kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej.
 57. Zarządzenie Nr 57/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 58. Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego.
 59. Zarządzenie Nr 59/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 60. Zarządzenie Nr 60/08 z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 61. Zarządzenie Nr 61/08 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
 62. Zarządzenie Nr 62/08 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 63. Zarządzenie Nr 63/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Radków prawa pierwokupu nieruchomości.
 64. Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.
 65. Zarządzenie Nr 65/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 66. Zarządzenie Nr 66/08 z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 67. Zarządzenie Nr 67/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.
 68. Zarządzenie Nr 68/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste kompleksu gminnych gruntów położonych w Ścinawce Dolej oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 159/1, 160/1, 160/2, 161, 159/2 AM 3.
 69. Zarządzenie Nr 69/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 70. Zarządzenie Nr 70/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 71. Zarządzenie Nr 71/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie.
 72. Zarządzenie Nr 72/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 73. Zarządzenie Nr 73/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 74. Zarządzenie Nr 74/08 z dnia 5 września 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 117/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie oddania nieruchomości gruntowych w użyczenie Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 75. Zarządzenie Nr 75/08 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania zespołu doradczego do ustalania cen zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków.
 76. Zarządzenie Nr 76/08 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie lub dzierżawę gminnych nieruchomości.
 77. Zarządzenie Nr 77/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 78. Zarządzenie Nr 78/08 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków.
 79. Zarządzenie Nr 79/08 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
 80. Zarządzenie Nr 80/08 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przeznaczania do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
 81. Zarządzenie Nr 81/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 82. Zarządzenie Nr 82/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 83. Zarządzenie Nr 83/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 84. Zarządzenie Nr 84/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 85. Zarządzenie Nr 85/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 86. Zarządzenie Nr 86/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
 87. Zarządzenie Nr 87/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 88. Zarządzenie Nr 88/08 z dnia 6 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 89. Zarządzenie Nr 89/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków.
 90. Zarządzenie Nr 90/08 z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 91. Zarządzenie Nr 91/08 z dnia 21 października 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków i Grupy Liderów.
 92. Zarządzenie Nr 92/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 205 roku o finansach publicznych.
 93. Zarządzenie Nr 93/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 94. Zarządzenie Nr 94/08 z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/06 z dnia 06-02-2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 95. Zarządzenie Nr 95/08 z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 98/05 z dnia 05-08-205r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
 96. Zarządzenie Nr 96/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowej.
 97. Zarządzenie Nr 97/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 98. Zarządzenie Nr 98/08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 99. Zarządzenie Nr 99/08 z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 100. Zarządzenie Nr 100/08 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.
 101. Zarządzenie Nr 101/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przekazania środka trwałego do Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 102. Zarządzenie Nr 102/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 103. Zarządzenie Nr 103/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 104. Zarządzenie Nr 104/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 105. Zarządzenie Nr 105/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w spawie ustalenia zasad płatności oraz wysokości stawek bazowych czynszu dzierżawnego należnego z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości pozostających we władaniu Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.
 106. Zarządzenie Nr 106/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 102/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 107. Zarządzenie Nr 107/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Metryka

sporządzono
2014-08-28 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-28 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-08-29 09:14 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2475
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.