Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2006-2010 2010 rok Sesje XLIX - LXII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010 rok Sesje XLIX - LXII, bieżące, menu 355 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010 rok Sesje XLIX - LXII

2010 rok Sesje XLIX - LXII

Sesja XLIX 11.01.2010r.

 1. Uchwała Nr XLIX-257-10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wambierzyce.pdf
 2. Uchwała Nr XLIX-258-10 z dnia 11 stycznia 2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII-256-09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2009.pdf
 3. Uchwała Nr XLIX-259-10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 4. Uchwała Nr XLIX-260-10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie udzielenia umocowania do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wzięcia udziału w rozprawie.pdf

Sesja L 28.01.2010r.

 1. Uchwała Nr L-261-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr L-262-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie zaopiniowania zmiany granicy Parku Narodowego Gór Stołowych.pdf
 3. Uchwała Nr L-263-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca 2009 roku złożonej przez Panią Esterę Szeląg na postępowanie Dyrektora ZS w Ścinawce Śr.pdf
 4. Uchwała Nr L-264-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 grudnia 2009 roku złożonej przez Pana Władysława Drożdż Panią Marylę Walczak oraz Panią Stefanię Radziszewską na działalność GZUP w Radkowie.pdf
 5. Uchwała Nr L-265-10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im Karola Estreichera.pdf

Sesja LI 25.02.2010r.

 1. Uchwała Nr LI-266-10 z dnia 25 lutego 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LI-267-10 z dnia 25 lutego 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m Ścinawka Średnia.pdf
 3. Uchwała Nr LI-268-10 z dnia 25 lutego 2010 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.pdf

Sesja LII 30.03.2010r.

 1. Uchwała Nr LII-269-10 z dnia 30 marca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LII-270-10 z dnia 30 marca 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ścinawka Dolna.pdf
 3. Uchwała Nr LII-271-10 z dnia 30 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radków na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
 4. Uchwała Nr LII-272-10 z dnia 30 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-157-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004.pdf

Sesja LIII 29.04.2010r.

 1. Uchwała Nr LIII-273-10 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu GR na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LIII-274-10 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LIII-275-10 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf

Sesja LIV 31.05.2010r.

 1. Uchwała Nr LIV-276-10 z dnia 31 maja 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LIV-277-10 z dnia 31 maja 2010 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na zadanie remont drogi powiatowej nr 3336D.pdf
 3. Uchwała Nr LIV-278-10 z dnia 31 maja 2010 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007.pdf

Sesja LV 10.06.2010r.

 1. Uchwała Nr LV-279-10 z dnia 10 czerwca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf

Sesja LVI 30.06.2010r.

 1. Uchwała Nr LVI-280-10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LVI-281-10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych.pdf
 3. Uchwała Nr LVI-282-10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze.pdf
 4. Uchwała Nr LVI-283-10 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie.pdf

Sesja LVII 13.07.2010r.

 1. Uchwała Nr LVII-284-10 z dnia 13 lipca 2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII-256-09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2009 roku.pdf
 2. Uchwała Nr LVII-285-10 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LVII-286-10 z dnia 13 lipca 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru Tłumaczów-Wschód.pdf

Sesja LVIII 29.07.2010r.

 1. Uchwała Nr LVIII-287-10 z dnia 29 lipca 2010 w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Ratno Górne.pdf
 2. Uchwała Nr LVIII-288-10 z dnia 29 lipca 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Radków.pdf
 3. Uchwała Nr LVIII-289-10 z dnia 29 lipca 2010 w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 4. Uchwała Nr LVIII-290-10 z dnia 29 lipca 2010 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 5. Uchwała Nr LVIII-291-10 z dnia 29 lipca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf

Sesja LIX 30.08.2010r.

 1. Uchwała Nr LIX-292-10 z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LIX-293-10 z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002.pdf
 3. Uchwała Nr LIX-294-10 z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego.pdf

Sesja LX 28.09.2010r.

 1. Uchwała Nr LX-295-10 z dnia 28 września 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LX-296-10 z dnia 28 września 2010 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 3. Uchwała Nr LX-297-10 z dnia 28 września 2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf
 4. Uchwała Nr LX-298-10 z dnia 28 września 2010 w sprawie nadania nazwy ulicy Stołowogórskiej.pdf

Sesja LXI 29.10.2010r.

 1. Uchwała Nr LXI-299-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LXI-300-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 3. Uchwała Nr LXI-301-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf
 4. Uchwała Nr LXI-302-10 z dnia 29 października 2010 zmieniająca uchwałę Nr XV-116-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003.pdf
 5. Uchwała Nr LXI-303-10 z dnia 29 października 2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 6. Uchwała Nr LXI-304-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 7. Uchwała Nr LXI-305-10 z dnia 29 października 2010 zmieniająca uchwałę Nr XIX-153-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004.pdf
 8. Uchwała Nr LXI-306-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXVI-309-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 marca 2005.pdf
 9. Uchwała Nr LXI-307-10 z dnia 29 października 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf

Sesja LXII 10.11.2010r.

 1. Uchwała Nr LXII-308-10 z dnia 10 listopada 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LXII-309-10 z dnia 10 listopada 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłumaczów.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-27 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-27 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-11-27 13:28 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1633
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.