Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2006-2010 2009 rok Sesje XXXIII - XLVIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2009 rok Sesje XXXIII - XLVIII, bieżące, menu 354 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009 rok Sesje XXXIII - XLVIII

2009 rok Sesje XXXIII - XLVIII

Sesja XXXIII 20.01.2009r.

 1. Uchwała nr XXXIII-187-09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXIII-188-09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stopy procentowej przy zbycia lokali mieszkalnych położonych w Radkowie przy ul Rynek 5, 6, 7.pdf

Sesja XXXIV 12.02.2009r.

 1. Uchwała nr XXXIV-189-09 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawka Dolna.pdf
 2. Uchwała nr XXXIV-190-09 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawka Średnia.pdf
 3. Uchwała nr XXXIV-191-09 z dnia 12 lutego 2009 zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008 roku.pdf
 4. Uchwała nr XXXIV-192-09 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf

XXXV 26.02.2009r.

 1. Uchwała nr XXXV-193-09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok
 2. Uchwała nr XXXV-194-09 z dnia 26 lutego 2009 zmieniająca uchwałę Nr V-25-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2007
 3. Uchwała nr XXXV-195-09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 4. Uchwała nr XXXV-196-09 z dnia 26 lutego 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Radków do realizacji regionalnego programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim

XXXVI 31.03.2009r.

 1. Uchwała nr XXXVI-197-09 z dnia 31 marca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXVI-198-09 z dnia 31 marca 2009 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
 3. Uchwała nr XXXVI-199-09 z dnia 31 marca 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-317-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 kwietnia 2005.pdf
 4. Uchwała nr XXXVI-200-09 z dnia 31 marca 2009 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf
 5. Uchwała nr XXXVI-201-09 z dnia 31 marca 2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu przekształcenie GZUP w Radkowie w spółkę prawa handlowego.pdf

Sesja XXXVII 30.04.2009r.

 1. Uchwała nr XXXVII-202-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXVII-203-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 3. Uchwała nr XXXVII-204-09 z dnia 30 kwietnia 2009 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 4. Uchwała nr XXXVII-205-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf
 5. Uchwała nr XXXVII-206-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2002.pdf
 6. Uchwała nr XXXVII-207-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr LV-441-06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006.pdf
 7. Uchwała nr XXXVII-208-09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Sesja XXXVIII 19.05.2009r.

 1. Uchwała nr XXXVIII-209-09 z dnia 19 maja 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008.pdf
 2. Uchwała nr XXXVIII-210-09 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 3. Uchwała nr XXXVIII-211-09 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeskim miastem Dobruska.pdf

Sesja XXXIX 09.06.2009r.

 1. Uchwała nr XXXIX-212-09 z dnia 9 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXIX-213-09 z dnia 9 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008.pdf
 3. Uchwała nr XXXIX-214-09 z dnia 9 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Radków na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
 4. Uchwała nr XXXIX-215-09 z dnia 9 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę nr XXV-137-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2008.pdf
 5. Uchwała nr XXXIX-216-09 z dnia 9 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 6. Uchwała nr XXXIX-217-09 z dnia 9 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat.pdf

Sesja XL 07.07.2009r.

 1. Uchwała nr XL-218-09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XL-219-09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 3. Uchwała nr XL-220-09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie wystąpienia Gminy Radków z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf

Sesja XLI 31.07.2009r.

 1. Uchwała nr XLI-221-09 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XLI-222-09 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków oraz ustalenia dopłaty.pdf
 3. Uchwała nr XLI-223-09 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr LV-441-06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2006.pdf
 4. Uchwała nr XLI-224-09 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII-143-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 lutego 2004.pdf
 5. Uchwała nr XLI-225-09 z dnia 31 lipca 2009 w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 czerwca 2009 roku złożonej przez Pana Macieja Sokołowskiego na działalność GZUP w Radkowie.pdf

Sesja XLII 31.08.2009r.

 1. Uchwała Nr XLII-226-09 z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla GZUP w Radkowie.pdf
 2. Uchwała Nr XLII-227-09 z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf

Sesja XLIII 30.09.2009r.

 1. Uchwała nr XLIII-228-09 z dnia 30 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XLIII-229-09 z dnia 30 września 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-157-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2006r.pdf
 3. Uchwała nr XLIII-230-09 z dnia 30 września 2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
 4. Uchwała nr XLIII-231-09 z dnia 30 września 2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zak. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf
 5. Uchwała nr XLIII-232-09 z dnia 30 września 2009 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 6. Uchwała nr XLIII-233-09 z dnia 30 września 2009 zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008.pdf

Sesja XLIV 29.10.2009r.

 1. Uchwała nr XLIV-234-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała nr XLIV-235-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 3. Uchwała nr XLIV-236-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf
 4. Uchwała nr XLIV-237-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
 5. Uchwała nr XLIV-238-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie opłaty miejscowej.pdf
 6. Uchwała nr XLIV-239-09 z dnia 29 października 2009 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 7. Uchwała nr XLIV-240-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów za ochronne.pdf
 8. Uchwała nr XLIV-241-09 z dnia 29 października 2009 w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 września 2009 roku złożonej przez lokatorów budynku nr 4 w Ścinawce Górnej na działalność Dyrektora GZUP w Radkowie.pdf
 9. Uchwała nr XLIV-242-09 z dnia 29 października 2009 zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008 roku.pdf
 10. Uchwała nr XLIV-243-09 z dnia 29 października 2009 zmieniająca uchwałę Nr XIX-164-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku.pdf

Sesja XLV 18.11.2009r.

 1. Uchwała nr XLV-244-09 z dnia 18 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XX-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008.pdf
 2. Uchwała nr XLV-245-09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf

Sesja XLVI 30.11.2009r.

 1. Uchwała Nr XLVI-246-09 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLVI-247-09 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zwolnieni od podatku od nieruchomości.pdf
 3. Uchwała Nr XLVI-248-09 z dnia 30 listopada w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.pdf
 4. Uchwała Nr XLVI-249-09 z dnia 30 listopada zmieniająca uchwałę Nr V-25-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2007.pdf
 5. Uchwała Nr XLVI-250-09 z dnia 30 listopada w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania.pdf

Sesja XLVII 18.12.2009r.

 1. Uchwała Nr XLVII-251-09 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Radków na 2010 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLVII-252-09 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie opłaty miejscowej.pdf

Sesja XLVIII 29.12.2009r.

 1. Uchwała Nr XLVIII-253-09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLVIII-254-09 z dnia 29 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 3. Uchwała Nr XLVIII-255-09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2010 rok.pdf
 4. Uchwała Nr XLVIII-256-09 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2010-2013.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-27 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-27 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2015-11-17 13:26 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1445
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.