Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2006-2010 2008 rok Sesje XIX - XXXII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2008 rok Sesje XIX - XXXII, bieżące, menu 346 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008 rok Sesje XIX - XXXII

2008 rok Sesje XIX - XXXII

Sesja XIX 31.01.2008r.

 1. Uchwała Nr XIX-95-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XIX-96-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 3. Uchwała Nr XIX-97-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVI-75-07 z dnia 30 października 2007 roku.pdf
 4. Uchwała Nr XIX-98-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
 5. Uchwała Nr XIX-99-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XVIII-87-07 z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 6. Uchwała Nr XIX-100-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę nr IV-17-02 z dnia 21 grudnia 2002 roku z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 7. Uchwała Nr XIX-101-08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie stwierdzenia nabycia przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.pdf

Sesja XX 28.02.2008r.

 1. Uchwała Nr XX-102-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XX-103-08 z dnia 28 lutego 2008 zmieniająca uchwałę Nr VII-34-03 z dnia 26 marca 2003 roku.pdf
 3. Uchwała Nr XX-104-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 4. Uchwała Nr XX-105-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 5. Uchwała Nr XX-106-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 6. Uchwała Nr XX-107-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej.pdf
 7. Uchwała Nr XX-108-08 z dnia 28 lutego 2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII-88-07 z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 8. Uchwała Nr XX-109-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2008-2012.pdf
 9. Uchwała Nr XX-110-08 z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Radków do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Sesja XXI 31.03.2008r.

 1. Uchwała nr XXI-111-08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie załatwienia wniosku z dnia 19 lutego 2008 złożonego przez Panią Elżbietę Orlicką.pdf
 2. Uchwała nr XXI-112-08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 3. Uchwała nr XXI-113-08 z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku.pdf
 4. Uchwała nr XXI-114-08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 5. Uchwała nr XXI-115-08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Velke Petrovice.pdf
 6. Uchwała nr XXI-116-08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 7. Uchwała nr XXI-117-08 z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX-98-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2008 roku.pdf
 8. Uchwała nr XXI-118-08 z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XV-104-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku.pdf
 9. Uchwała nr XXI-119-08 z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX-153-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku.pdf

Sesja XXII 14.04.2008r.

 1. Uchwała nr XXII-120-08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

Sesja XXIII 30.04.2008r.

 1. Uchwała nr XXIII-121-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radków na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXIII-122-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku uchylająca uchwałę Nr XVI-76-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007.pdf
 3. Uchwała nr XXIII-123-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku uchylająca uchwałę Nr XVI-77-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007.pdf
 4. Uchwała nr XXIII-124-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 5. Uchwała nr XXIII-125-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr IV-17-02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002 roku.pdf
 6. Uchwała nr XXIII-126-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 25 marca 2008 roku złożonej przez Panią Irenę Kowalczyk i Pana Stanisława Wiechetka na działalność GZUP w Radkowie.pdf
 7. Uchwała nr XXIII-127-08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.pdf

Sesja XXIV 28.05.2008r.

 1. Uchwała nr XXIV-128-08 z dnia 28 maja 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXIV-129-08 z dnia 28 maja 2008 w sprawie wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 3. Uchwała nr XXIV-130-08 z dnia 28 maja 2008 uchylająca uchwałę Nr XLI-346-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 r.pdf
 4. Uchwała nr XXIV-131-08 z dnia 28 maja 2008 w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 kwietnia 2008 roku złożonej przez Panią Janinę Humeniuk-Bafia na działalność GZUP w Radkowie.pdf
 5. Uchwała nr XXIV-132-08 z dnia 28 maja 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 6. Uchwała nr XXIV-133-08 z dnia 28 maja 2008 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a niemieckim miastem Markersdorf.pdf

Sesja XXV 30.06.2008r.

 1. Uchwała nr XXV-134-08 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowania złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej.pdf
 2. Uchwała nr XXV-135-08 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 3. Uchwała nr XXV-136-08 z dnia 30 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę nr VI-31-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2003 roku.pdf
 4. Uchwała nr XXV-137-08 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom.pdf
 5. Uchwała nr XXV-138-08 z dnia 30 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę Nr X-61-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku.pdf
 6. Uchwała nr XXV-139-08 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie przekazania skargi.pdf
 7. Uchwała nr XXV-140-08 z dnia 30 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę nr XX-109-08 z dnia 28-02-2008.pdf

Sesja XXVI 30.07.2008r.

 1. Uchwała nr XXVI-141-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXVI-142-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radków.pdf
 3. Uchwała nr XXVI-143-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 4. Uchwała nr XXVI-144-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 5. Uchwała nr XXVI-145-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV-133-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 maja 2008 roku.pdf
 6. Uchwała nr XXVI-146-08 z dnia 30 lipca 2008 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a niemieckim miastem Schopstal.pdf

Sesja XXVII 29.08.2008r.

 1. Uchwała nr XXVII-147-08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXVII-148-08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 lipca 2008 roku złożonej przez Pana Jana Saul na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 3. Uchwała nr XXVII-149-08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wystąpienia Gminy Radków ze Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 4. Uchwała nr XXVII-150-08 z dnia 29 sierpnia 2008 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf

Sesja XXVIII 30.09.2008r.

 1. Uchwała nr XXVIII-151-08 z dnia 30 września 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXVIII-152-08 z dnia 30 września 2008 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.pdf
 3. Uchwała nr XXVIII-153-08 z dnia 30 września 2008 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Radkowie.pdf
 4. Uchwała nr XXVIII-154-08 z dnia 30 września 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków.pdf
 5. Uchwała nr XXVIII-155-08 z dnia 30 września 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tłumaczów i Ścinawka Górna w gminie Radków.pdf

Sesja XXIX 24.10.2008r.

 1. Uchwała nr XXIX-156-08 z dnia 24 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr xx-109-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008 roku.pdf
 2. Uchwała nr XXIX-157-08 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf

Sesja XXX 30.10.2008r.

 1. Uchwała nr XXX-158-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008.pdf
 2. Uchwała nr XXX-159-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII-49-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2007 roku.pdf
 3. Uchwała nr XXX-160-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 4. Uchwała nr XXX-161-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf
 5. Uchwała nr XXX-162-08 z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 6. Uchwała nr XXX-163-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.pdf
 7. Uchwała nr XXX-164-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf
 8. Uchwała nr XXX-165-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf
 9. Uchwała nr XXX-166-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 września 2008 roku złożonej przez Pana Eugeniusza Kłosowskiego na działalność GZUP w Radkowie.pdf
 10. Uchwała nr XXX-167-08 z dnia 30 października 2008 rokozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 lutego 2009 do Uchwały Nr XXXII-180-08 z dnia 30 grudnia 2008 roku
 11. Uchwała nr XXX-168-08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Radkowie z-s w Ścinawce Śr do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.pdf
 12. Uchwała nr XXX-169-08 z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVII-390-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku.pdf

Sesja XXXI 27.11.2008r.

 1. Uchwała nr XXXI-170-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXI-171-08 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007.pdf
 3. Uchwała nr XXXI-172-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Radków do Bioeneko Spółka z o o w Kłodzku.pdf
 4. Uchwała nr XXXI-173-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf
 5. Uchwała nr XXXI-174-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej przez Gminę Radków w ramach Lokalnej Grupy Działania.pdf
 6. Uchwała nr XXXI-175-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową.pdf
 7. Uchwała nr XXXI-176-08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie opłaty miejscowej.pdf

Sesja XXXII 30.12.2008r.

 1. Uchwała nr XXXII-177-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2008 rok.pdf
 2. Uchwała nr XXXII-178-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2009.pdf
 3. Uchwała nr XXXII-179-08 z dnia 30 grudnia 2008 zmieniająca uchwałę XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 4. Uchwała nr XXXII-180-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 5. Uchwała nr XXXII-181-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany z obowiązkiem dokonania dopłaty.pdf
 6. Uchwała nr XXXII-182-08 z dnia 30 grudnia 2008 zmieniająca uchwałę nr XVIII-87-07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007.pdf
 7. Uchwała nr XXXII-183-08 z dnia 30 grudnia 2008 zmieniająca uchwałę nr XXVI-142-08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008.pdf
 8. Uchwała nr XXXII-184-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Radków.pdf
 9. Uchwała nr XXXII-185-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2009 rok.pdf
 10. Uchwała nr XXXII-186-08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-26 przez
udostępniono
2014-08-26 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-08-26 11:07 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1634
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.