Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2006-2010 2007 rok Sesje V - XVIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007 rok Sesje V - XVIII, bieżące, menu 345 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007 rok Sesje V - XVIII

2007 rok Sesje V - XVIII

Sesja V 31.01.2007r.

 1. Uchwała nr V-24-07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr V-25-07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2007-2011.pdf
 3. Uchwała nr V-26-07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Żdar nad Metuji.pdf
 4. Uchwała nr V-27-07 z dnia 31 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr VII-34-3-2003 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radków do Stowarzyszenia.pdf
 5. Uchwała nr V-28-07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie powołania sekretarza Gminy Radków.pdf

Sesja VI 28.02.2007r.

 1. Uchwała nr VI-29-07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr VI-30-07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 3. Uchwała nr VI-31-07 z dnia 28 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 4. Uchwała nr VI-32-07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości.pdf

Sesja VII 30.03.2007r.

 1. Uchwała nr VII-33-07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr VII-34-07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty.pdf
 3. Uchwała nr VII-35-07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.pdf
 4. Uchwała nr VII-36-07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.pdf

Sesja VIII 10.04.2007r.

 1. Uchwała nr VIII-37-07 z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka.pdf

Sesja IX 30.04.2007r.

 1. Uchwała nr IX-38-07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radków na 2006 rok.pdf
 2. Uchwała nr IX-39-07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 3. Uchwała nr IX-40-07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.pdf
 4. Uchwała nr IX-41-07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.pdf
 5. Uchwała nr IX-42-07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf

Sesja X 29.05.2007r.

 1. Uchwała nr X-43-07 z dnia 29 maja 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr X-44-07 z dnia 29 maja 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.pdf

Sesja XI 29.06.2007r.

 1. Uchwała nr XI-45-07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr XI-46-07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uwzględnienia skargi.pdf
 3. Uchwała nr XI-47-07 z dnia 29 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę nr IV-13-06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 roku.pdf

Sesja XII 30.07.2007r.

 1. Uchwała nr XII-48-07 z dnia 30 lipca 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr XII-49-07 z dnia 30 lipca 2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf
 3. Uchwała nr XII-50-07 z dnia 30 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
 4. Uchwała nr XII-51-07 z dnia 30 lipca 2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Kłodzku na kadencję 2008-2011.pdf

Sesja XIII 31.08.2007r.

 1. Uchwała nr XIII-52-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała nr XIII-53-07 z dnia 31 sierpnia 2007 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 3. Uchwała nr XIII-54-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.pdf
 4. Uchwała nr XIII-55-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf
 5. Uchwała nr XIII-56-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
 6. Uchwała nr XIII-57-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy Gminy Radków z Gminą Czarna Dąbrówka.pdf
 7. Uchwała nr XIII-58-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 8. Uchwała nr XIII-59-07 z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Zespole Szkół w Ścinawce Średniej przy ul Sikorskiego 34.pdf

Sesja XIV 13.09.2007r.

 1. Uchwała nr XIV-60-07 z dnia 13 września 2007 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf

Sesja XV 28.09.2007r.

 1. Uchwała Nr XV-61-07 z dnia 28 września 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XV-62-07 z dnia 28 września 2007 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 3. Uchwała Nr XV-63-07 z dnia 28 września 2007 zmieniająca uchwałę IV-13-06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r.pdf
 4. Uchwała Nr XV-64-07 z dnia 28 września 2007 zmieniająca uchwałę Nr XIX-149-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku.pdf
 5. Uchwała Nr XV-65-07 z dnia 28 września 2007 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf
 6. Uchwała Nr XV-66-07 z dnia 28 września 2007 w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Powiatu Kłodzkiego.pdf
 7. Uchwała Nr XV-67-07 z dnia 28 września 2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie Programu Restrukturyzacji.pdf
 8. Uchwała Nr XV-68-07 z dnia 28 września 2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.pdf

Sesja XVI 30.10.2007r.

 1. Uchwała Nr XVI-69-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XVI-70-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 3. Uchwała Nr XVI-71-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf
 4. Uchwała Nr XVI-72-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie opłaty miejscowej.pdf
 5. Uchwała Nr XVI-73-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
 6. Uchwała Nr XVI-74-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawiania pogrzebu.pdf
 7. Uchwała Nr XVI-75-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf
 8. Uchwała Nr XVI-76-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez gminę Radków przedsięwzięcia pn-Wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku.pdf
 9. Uchwała Nr XVI-77-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.pdf
 10. Uchwała Nr XVI-78-07 z dnia 30 października 2007 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Sonov.pdf

Sesja XVII 29.11.2007r.

 1. Uchwała Nr XVII-79-07 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XVII-80-07 z dnia 29 listopada 2007 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.pdf
 3. Uchwała Nr XVII-81-07 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf
 4. Uchwała Nr XVII-82-07 z dnia 29 listopada 2007 zmieniająca uchwałę nr XV-108-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003.pdf
 5. Uchwała Nr XVII-83-07 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie programu restrukturyzacji pn Planowane zmiany w strukturze ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim.pdf
 6. Uchwała Nr XVII-84-07 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu odpłatne nabycie nieruchomości.pdf

Sesja XVIII 29.12.2007r.

 1. Uchwała Nr XVIII-85-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XVIII-86-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Radków na rok 2008.pdf
 3. Uchwała Nr XVIII-87-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf
 4. Uchwała Nr XVIII-88-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf
 5. Uchwała Nr XVIII-89-07 z dnia 29 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 z dnia 30 grudnia 2004.pdf
 6. Uchwała Nr XVIII-90-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi.pdf
 7. Uchwała Nr XVIII-91-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 listopada 2007 roku złożonej przez Pana Edwarda Zakowicza na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.pdf
 8. Uchwała Nr XVIII-92-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeskim miastem Opocno.pdf
 9. Uchwała Nr XVIII-93-07 z dnia 29 grudnia 2007 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2008 rok.pdf
 10. Uchwała Nr XVIII-94-07 z dnia 29 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę nr XIX-164-04 z dnia 26 marca 2004 roku.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-25 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-25 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-08-28 14:56 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1678
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.