Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2002-2006 2003 rok Sesje V - XVI
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2003 rok Sesje V - XVI, bieżące, menu 341 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2003 rok Sesje V - XVI

2003 rok Sesje V - XVI

Sesja V 29.01.2003r.

 1. Uchwała Nr V/21/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie protestu wniesionego zbiorowo przez mieszkańców wsi Gajow, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru Tłumaczów-Gardzień I w Tłumaczowie.doc
 2. Uchwała Nr V/22/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie protestu wniesionego przez Panią Bogumiłę Hrehorowicz oraz Państwa Marzenę i Zbigniewa Kwaśniewskich, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 3. Uchwała Nr V/23/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie zarzutu wniesionego przez Państwa Andrzeja i Irenę Topór, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru Tłumaczów-Gardzień I w Tłumaczowie.doc
 4. Uchwała Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie zarzutu wniesionego przez Państwa Bożenę Walszczak-Misztal i Jarosława Misztal, do projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru Tłumaczów - Gardzień I w Tłumaczowie.doc
 5. Uchwała Nr V/25/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie zarzutu wniesionego przez Państwa Katarzynę Marszałek - Kuźniar i Filipa Kuźniar do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 6. Uchwała Nr V/26/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Radków do pracy w Radzie Parku Narodowego Gór Stołowych.doc
 7. Uchwała Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia  2003r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radków.doc

Sesja VI 21.02.2003r.

 1. Uchwała Nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego  2003r w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
 2. Uchwała Nr VI/29/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego  2003r w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 3. Uchwała Nr VI/30/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego  2003r w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Radkowie oraz przedmiotu ich działania.doc
 4. Uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego  2003r zarządzająca pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa.doc

 Sesja VII 26.03.2003r.

 1. Uchwała Nr VII/32/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003r w sprawie uchwalenia Miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.doc
 2. Uchwała Nr VII/33/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003r w sprawie nabycia nieruchomości 2.doc
 3. Uchwała Nr VII/34/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003r w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Radków do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej.doc
 4. Uchwała Nr VII/35/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003r w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radkowie.doc
 5. Uchwała Nr VII/36/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2003r w sprawie przystąpnienia Gminy Radków do Stowarzyszenia Agroturystycznego GÓRY STOŁOWE.doc

Sesja VIII 25.04.2003r.

 1. Uchwała Nr VIII/37/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radkowie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok (25.04.03).doc
 2. Uchwała Nr VIII/38/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok (25.04.03).doc
 3. Uchwała Nr VIII/39/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r zmieniająca Uchwałę Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 marca 2002r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwałach Rady Miejskiej w Radkowie Nr I/3/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku i Nr VIII/45/01 z dnia 6 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków (25.04.03).doc
 4. Uchwała Nr VIII/40/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków (25.04.03).doc
 5. Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) (25.04.03).doc przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Radków miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Sesja IX 29.05.2003r.

 1. Uchwała Nr IX/42/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Radkowie (29.05.03).doc
 2. Uchwała Nr IX/43/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/16/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (29.05.03).doc
 3. Uchwała Nr IX/44/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Radków do Międzygminnego Związku Celowego Powołanego Dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim (29.05.03).doc

Sesja X 27.06.2003r.

 1. Uchwała Nr X.46.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Katarzyne Janiak do projektu miejscowego planu zagospodarowania obszar obrebu geodezyjnego Scinawka Gorna.doc
 2. Uchwała Nr X.47.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Andrzeja Kossakowskiego Scinawce Sredniej.doc
 3. Uchwała Nr X.48.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Józefa Woźniaka projektu miejscowego planu zagospodarowania obszar obrebu geodezyjnego Scinawce Sredniej.doc
 4. Uchwała Nr X.49.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Katarzynę Marszałek-Kuźniar i Filapa Kuźniar.doc
 5. Uchwała Nr X.50.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Bożenę Wolszczak-Misztal i Jarosława Misztal Tłumaczów.doc
 6. Uchwała Nr X.51.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Krzysztofa Staniszewskiego Tłumaczów.doc
 7. Uchwała Nr X.52.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Łucję Michała i Krzysztofa Derencz Tłumaczów.doc
 8. Uchwała Nr X.53.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panów Józefa i Stanisława Obwarzanek Tłumaczów.doc
 9. Uchwała Nr X.54.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa Stanisława i Edwarda Kochet oraz Izabelę i Pawła Szpak Tłumaczów.doc
 10. Uchwała Nr X.55.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią Bogumiłę Hrechorowicz i Państwa Marzenę i Zbigniewa Kwaśniewskiech Tłumaczów.doc
 11. Uchwała nr X-56-03 z dnia 27 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków.pdf
 12. Uchwała Nr X.57.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie wykonywania w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 13. Uchwała Nr X.58.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.doc
 14. Uchwała Nr X.59.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu na I półrocze.doc
 15. Uchwała Nr X.60.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Celowego Powołania dla Stworzenia Wspólnego systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.doc
 16. Uchwała Nr X.61.03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.doc
 17. Uchwała Nr X.62.03 z dnia 27 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę Nr VII.32.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26.03.2003r.doc

Sesja XI 23.07.2003r.

 1. Uchwała Nr XI.63.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 2. Uchwała Nr XI.64.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w Kłodzku na kadencję 2004-2007r.doc
 3. Uchwała Nr XI.65.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.doc
 4. Uchwała Nr XI.66.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 5. Uchwała Nr XI.67.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 6. Uchwała Nr XI.68.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 7. Uchwała Nr XI.69.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o „Projekt Programu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Kłodzkim”.doc
 8. Uchwała Nr XI.70.03 z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przysługujących radnym oraz zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.doc

Sesja XII 03.09.2003r.

 1. Uchwała Nr XII.71.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy dla zakładów budżetowych.doc
 2. Uchwała Nr XII.72.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 3. Uchwała Nr XII.73.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Radków na okres od 2004 do 2007 roku.doc
 4. Uchwała Nr XII.74.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc
 5. Uchwała Nr XII.75.03 z dnia 3 września 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XII.45.00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie należności przysługujących sołtysom.doc
 6. Uchwała Nr XII.76.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.doc
 7. Uchwała Nr XII.77.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc
 8. Uchwała Nr XII.78.03 z dnia 3 września 2003r. zmieniającą uchwałę Nr XII.70.01 Rady Miejskie w Radkowie z dnia 10 grudnia 2001r.doc
 9. Uchwała Nr XII.79.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczego w Radkowie z pododdziałem w Wambierzycach.doc
 10. Uchwała Nr XII.80.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji Punktu Lekarskiego w Wambierzycach.doc
 11. Uchwała Nr XII.81.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji pododdziału położniczego.doc
 12. Uchwała Nr XII.82.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji oddziału noworodków i wcześniaków.doc
 13. Uchwała Nr XII.83.03 z dnia 3 września 2003r. w sprawie opinii dotyczącej likwidacji ZOL w Radkowie i Wambierzyczach oraz innych oddziałów ZOZ w Nowej Rudzie.doc

Sesja XIII 26.09.2003r.

 1. Uchwała Nr XIII.84.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 2. Uchwała Nr XIII.85.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej etap I.doc
 3. Uchwała Nr XIII.86.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków Obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Ratno Dolne, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia.doc
 4. Uchwała Nr XIII.87.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej położonej w Radkowie przy ul. Rynek 5,6,7 od osoby Fizycznej.doc
 5. Uchwała Nr XIII.88.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Tłumaczowie od osób fizycznych.doc
 6. Uchwała Nr XIII.89.03 z dnia 26 września 2003r. w sprawie zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.28.03 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.doc

Sesja XIV 30.10.2003r.

 1. Uchwała Nr XIV.90.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 2. Uchwała Nr XIV.91.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 3. Uchwała Nr XIV.92.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 4. Uchwała Nr XIV.93.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy Gminy Radków z Gminą Zadzim.doc
 5. Uchwała Nr XIV.94.03 z dnia 30 października 2003r. zmieniającą uchwałę Nr II.6.02 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2002 roku.doc
 6. Uchwała Nr XIV.95.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.doc
 7. Uchwała Nr XIV.96.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu przeniesienia siedziby Punktu Obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie.doc
 8. Uchwała Nr XIV.97.03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Jacka na Burmistrza Miasta i Gminy Radków.doc
 9. Uchwała Nr XIV.98.03 z dnia 30 października 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XII.45.00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2000 roku.doc

Sesja XV 29.11.2003r.

 1. Uchwała Nr XV.99.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Radkowie z Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Radkowie i utworzenie Zespołu Szkół w Radkowie.doc
 2. Uchwała Nr XV.100.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ścinawce Średniej z Publicznym Gimnazjum w Ścinawce Średniej i utworzenia Zespołu Szkół.doc
 3. Uchwała Nr XV.101.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej z Publicznym Gimnazjum w Ścinawce Średniej oraz Oddziałem Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie.doc
 4. Uchwała Nr XV.102.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Wambierzycach z Oddziałami Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc
 5. Uchwała Nr XV.103.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci zespołów szkół oraz zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Gminy Radków.doc
 6. Uchwała Nr XV.104.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Radkowie.doc
 7. Uchwała Nr XV.105.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 8. Uchwała Nr XV.106.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
 9. Uchwała Nr XV.107.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie podatku od nieruchomości.doc
 10. Uchwała Nr XV.108.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.doc
 11. Uchwała Nr XV.109.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.doc
 12. Uchwała Nr XV.110.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.doc
 13. Uchwała Nr XV.111.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.doc
 14. Uchwała Nr XV.112.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie opłaty miejscowej.doc
 15. Uchwała Nr XV.113.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomosci.doc
 16. Uchwała Nr XV.114.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do wyłączenia z Gminnego Centrum Kultury w Radkowie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.doc
 17. Uchwała Nr XV.115.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie należności przysługujących sołtysom za pełnienie funkcji.doc
 18. Uchwała Nr XV.116.03 z dnia 29 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przysługujących radnym oraz zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.doc

Sesja XVI 30.12.2003r.

 1. Uchwała Nr XVI.117.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.doc
 2. Uchwała Nr XVI.118.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.doc
 3. Uchwała Nr XVI.119.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.doc
 4. Uchwała Nr XVI.120.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na rok 2004.doc
 5. Uchwała Nr XVI.121.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radkowie.doc
 6. Uchwała Nr XVI.122.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV.103.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku.doc
 7. Uchwała Nr XVI.123.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu Publicznym z Grupą żłobkową w Radkowie.doc
 8. Uchwała Nr XVI.124.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości.doc
 9. Uchwała Nr XVI.125.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uwzględnienia skargi i uchylenia uchwały Nr XII.76.03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 3 września 2003 roku.doc
 10. Uchwała Nr XVI.126.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Radkowie na 2004 rok.doc
 11. Uchwała Nr XVI.127.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.doc
 12. Uchwała Nr XVI.128.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 13. Uchwała Nr XVI.129.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 14. Uchwała Nr XVI.130.03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc

Metryka

sporządzono
2014-08-21 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-21 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-11-24 16:02 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2153
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.