Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2002-2006 2006 rok Sesje XLVIII - LVIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2006 rok Sesje XLVIII - LVIII, bieżące, menu 337 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006 rok Sesje XLVIII - LVIII

2006 rok Sesje XLVIII - LVIII

Sesja XLVIII 27.01.2006r.

 1. Uchwała Nr XLVIII/400/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków, obrębu Ścinawka Średnia w rejonie ulic:Mickiewicza, 3-go Maja, Sikorskiego.pdf
 2. Uchwała Nr XLVIII/401/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Radkowa.pdf
 3. Uchwała Nr XLVIII/402/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Gimnazjum w Ścinawce Średniej z-s w Ścinawce Dolnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej.pdf
 4. Uchwała Nr XLVIII/403/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf
 5. Uchwała Nr XLVIII/404/06 z dnia 27 stycznia 2006 zmieniająca uchwałę Nr XIX-158-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.pdf
 6. Uchwała Nr XLVIII/405/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej pełnomocnictwa do wydawania decyzji.pdf
 7. Uchwała Nr XLVIII/406/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 8. Uchwała Nr XLVIII/407/06 z dnia 27 stycznia 2006 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Radków do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą na Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf

Sesja XLIX 21.02.2006r.

 1. Uchwała Nr XLIX-408-06 z dnia 21 lutego 2006 w sprawie założenia gimnazjum w Ścinawce Dolnej.pdf
 2. Uchwała Nr XLIX-409-06 z dnia 21 lutego 2006 w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej Nr 21a.pdf

Sesja L 28.02.2006r.

 1. Uchwała Nr L-410-06 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 2. Uchwała Nr L-411-06 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie emisji obligacji Gminy Radków oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.pdf
 3. Uchwała Nr L-412-06 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze.pdf
 4. Uchwała Nr L-413-06 z dnia 28 lutego 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLI-353-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29lipca 2005 w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Rudawa.pdf
 5. Uchwała Nr L-414-06 z dnia 28 lutego 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLVII-393-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Bieganówek.pdf
 6. Uchwała Nr L-415-06 z dnia 28 lutego 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Radków na lata 2007-2013.pdf

Sesja LI 31.03.2006r.

 1. Uchwała Nr LI-416-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pt Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych.pdf
 2. Uchwała Nr LI-417-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LI-418-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie likwidacji Filii Gimnazjum w Ścinawce Średniej zs w Ścinawce Dolnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej.pdf
 4. Uchwała Nr LI-419-06 z dnia 31 marca 2006 zmieniająca uchwałę nr XIX-149-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004.pdf
 5. Uchwała Nr LI-420-06 z dnia 31 marca 2006 zmieniająca uchwałę nr II-15-99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Ścinawce Średniej ul W.Sikorskiego 34.pdf
 6. Uchwała Nr LI-421-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie złożenia oświadczenia.pdf
 7. Uchwała Nr LI-422-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf
 8. Uchwała Nr LI-423-06 z dnia 31 marca 2006 w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej nr 21a do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej Nr 21a.pdf

Sesja LII 28.04.2006r.

 1. Uchwała Nr LII-424-06 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radków na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LII-425-06 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LII-426-06 z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej Nr 21a do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej Nr 21a.pdf

Sesja LIII 31.05.2006r.

 1. Uchwała Nr LIII-427-06 z dnia 31 maja 2006 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII-378-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.pdf
 2. Uchwała Nr LIII-428-06 z dnia 31 maja 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LIII-429-06 z dnia 31 maja 2006 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.pdf
 4. Uchwała Nr LIII-430-06 z dnia 31 maja 2006 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.pdf
 5. Uchwała Nr LIII-431-06 z dnia 31 maja 2006 w sprawie nadania nazwy mostowi.pdf
 6. Uchwała Nr LIII-432-06 z dnia 31 maja 2006 zmieniająca uchwałę nr XIX-152-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Radków.pdf

Sesja LIV 30.06.2006r.

 1. Uchwała Nr LIV-433-06 z dnia 30 czerwca 2006 zmieniająca Uchwałę NR XLI-356-05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2005-2007.pdf
 2. Uchwała Nr LIV-434-06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 3. Uchwała Nr LIV-435-06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn Budowa Hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum.pdf
 4. Uchwała Nr LIV-436-06 z dnia 30 czerwca 2006 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków.pdf
 5. Uchwała Nr LIV-437-06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości.pdf
 6. Uchwała Nr LIV-438-06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Radków do rozpoczęcia procedury nadania imienia i sztandaru Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Ścinawce Średniej.pdf

Sesja LV 31.07.2006r.

 1. Uchwała Nr LV-439-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
 2. Uchwała Nr LV-440-06 z dnia 31 lipca 2006 zmieniająca uchwałę Nr VI-30-03 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Radkowie oraz przedmiotu ich działania.pdf
 3. Uchwała Nr LV-441-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.pdf
 4. Uchwała Nr LV-442-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
 5. Uchwała Nr LV-443-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 czerwca 2006 roku złożonej przez Pana Eugeniusza Sowę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 6. Uchwała Nr LV-444-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie załatwienia skargi z dnia 19 czerwca 2006 roku złożonej przez Pana Zdzisława Jacek na działalność Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.pdf
 7. Uchwała Nr LV-445-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf
 8. Uchwała Nr LV-446-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 9. Uchwała Nr LV-447-06 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 czerwca 2006 roku złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul Wąskiej 3 w Radkowie na działalność Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej.pdf

Sesja LVI 31.08.2006r.

 1. Uchwała Nr LVI-448-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 lipca 2006 roku złożonej przez Państwa Eugeniusza i Annę Sowa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 2. Uchwała Nr LVI-449-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul Wąskiej 3 w Radkowie na działalność Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej.pdf
 3. Uchwała Nr LVI-450-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Panią Marzenę Kul na działalność Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.pdf
 4. Uchwała Nr LVI-451-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Pana Marka Jagódkę Radnego Rady Powiatu Kłodzkiego na Dyrektora GZUP w Radkowie.pdf
 5. Uchwała Nr LVI-452-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Pana Marka Jagódkę Radnego Rady Powiatu Kłodzkiego na Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 6. Uchwała Nr LVI-453-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Państwa Eugeniusza i Annę Sowa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Radków.pdf
 7. Uchwała Nr LVI-454-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie załatwienia skargi złożonej przez Pana Marka Jagódkę Radnego Rady Powiatu Kłodzkiego na Dyrektora GZUP w Radkowie.pdf
 8. Uchwała Nr LVI-455-06 z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie wsi Tłumaczów podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.pdf

Sesja LVII 30.09.2006r.

 1. Uchwała nr LVII-456-06 z dnia 30 września 2006 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.pdf
 2. Uchwała nr LVII-457-06 z dnia 30 września 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 3. Uchwała nr LVII-458-06 z dnia 30 września 2006 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf
 4. Uchwała nr LVII-459-06 z dnia 30 września 2006 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów.pdf

Sesja LVIII 26.10.2006r.

 1. Uchwała nr LVIII-460-06 z dnia 26 października 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.pdf
 2. Uchwała nr LVIII-461-06 z dnia 26 października 2006 w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy.pdf
 3. Uchwała nr LVIII-462-06 z dnia 26 października 2006 zmieniająca uchwałę nr XXXIII-288-04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015.pdf
 4. Uchwała nr LVIII-463-06 z dnia 26 października 2006 w sprawie uchwalenia wstępnego projektu Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Radków na lata 2007-2013.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-12 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-12 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-08-28 14:56 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1601
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.