Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej Zbiór Uchwał Rady Miejskiej do 2011 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej z sesji nr XXXI z dnia 14.09.2012r. Kadencja 2002-2006 2005 rok Sesje XXXIV - XLVII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2005 rok Sesje XXXIV - XLVII, bieżące, menu 325 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2005 rok Sesje XXXIV - XLVII

2005 rok Sesje XXXIV - XLVII

Sesja XXXIV 28.01.2005r.

 1. Uchwała Nr XXXIV/296/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 2. Uchwała Nr XXXIV/297/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 3. Uchwała Nr XXXIV/298/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 4. Uchwała Nr XXXIV/299/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 5. Uchwała Nr XXXIV/300/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 6. Uchwała Nr XXXIV/301/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków.
 7. Uchwała Nr XXXIV/302/05 z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju edukacji, kultury i sportu na terenie gminy Radków na lata 2005-2015.

Sesja XXXV 28.02.2005r.

 1. Uchwała Nr XXXV/303/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 2. Uchwała Nr XXXV/304/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat w drodze bezprzetargowej
 3. Uchwała Nr XXXV/305/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat
 4. Uchwała Nr XXXV/306/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

Sesja XXXVI 31.03.2005r.

 1. Uchwała Nr XXXVI/307/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 2. Uchwała Nr XXXVI/308/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty
 3. Uchwała Nr XXXVI/309/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 4. Uchwała Nr XXXVI/310/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym
 5. Uchwała Nr XXXVI/311/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 6. Uchwała Nr XXXVI/312/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków
 7. Uchwała Nr XXXVI/313/05 z dnia 31 marca 2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków
 8. Uchwała Nr XXXVI/314/05 z dnia 31 marca 2005 zmieniająca uchwałę Nr XXXII-275-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczniej w gminie" na lata 2005-2010

Sesja XXXVII 29.04.2005r.

 1. Uchwała Nr XXXVII/315/05 z dnia z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XXXVII/316/05 z dnia z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 3. Uchwała Nr XXXVII/317/05 z dnia z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury-Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadania statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.pdf
 4. Uchwała Nr XXXVII/318/05 z dnia z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy Gminy Radków, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie z Gminą Radków, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.pdf
 5. Uchwała Nr XXXVII/319/05 z dnia z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.pdf

Sesja XXXVIII 12.05.2005r.
 1. Uchwała Nr XXXVIII/320/05 z dnia 12 maja 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XXXVIII/321/05 z dnia 12 maja 2005 w sprawie zabezpieczenie środków na realizację zadania pn:"Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków, oraz mikroregionu Police.pdf
 3. Uchwała Nr XXXVIII/322/05 z dnia 12 maja 2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII-274-04 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2004-2007".pdf

Sesja XXXIX 31.05.2005r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/323/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XXXIX/324/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Radków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o-o w Nowej Rudzie.pdf
 3. Uchwała Nr XXXIX/325/05 z dnia 31 maja 2005 zmieniająca uchwałę Nr XV-108-03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
 4. Uchwała Nr XXXIX/326/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania.pdf
 5. Uchwała Nr XXXIX/327/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych.pdf
 6. Uchwała Nr XXXIX/328/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.pdf
 7. Uchwała Nr XXXIX/329/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie wyrażenia opinii dla projektu planu aglomeracji.pdf
 8. Uchwała Nr XXXIX/330/05 z dnia 31 maja 2005 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf

Sesja XL 30.06.2005r.

 1. Uchwała Nr XL/331/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XL/332/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Radków a czeską wsią Otovice.pdf
 3. Uchwała Nr XL/333/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 4. Uchwała Nr XL/334/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty.pdf
 5. Uchwała Nr XL/335/05 z dnia 30 czerwca 2005 zmieniająca uchwałę Nr I/7/97 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 24 lutego 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radków.pdf
 6. Uchwała Nr XL/336/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf
 7. Uchwała Nr XL/337/05 z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. "Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi" w ramach programu INTERREG III A.pdf

Sesja XLI 29.07.2005r.

 1. Uchwała Nr XLI/338/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLI/339/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Założeń Programu Odnowy Wsi Gminy Radków.pdf
 3. Uchwała Nr XLI/340/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Radków.pdf
 4. Uchwała Nr XLI/341/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Radków.pdf
 5. Uchwała Nr XLI/342/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Suszyna.pdf
 6. Uchwała Nr XLI/343/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ścinawka Górna.pdf
 7. Uchwała Nr XLI/344/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ścinawka Średnia.pdf
 8. Uchwała Nr XLI/345/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
 9. Uchwała Nr XLI/346/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty.pdf
 10. Uchwała Nr XLI/347/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty.pdf
 11. Uchwała Nr XLI/348/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty.pdf
 12. Uchwała Nr XLI/349/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Radków.pdf
 13. Uchwała Nr XLI/350/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf
 14. Uchwała Nr XLI/351/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Radków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.pdf
 15. Uchwała Nr XLI/352/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża melafiru.pdf
 16. Uchwała Nr XLI/353/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w Gminie Radków.pdf
 17. Uchwała Nr XLI/354/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków.pdf
 18. Uchwała Nr XLI/355/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie nabycia nieru dnia 20 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLI/343/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ścinawka Górna.pdf
 19. Uchwała Nr XLI/356/05 z dnia 29 lipca 2005 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2005-2007".pdf

Sesja XLII 31.08.2005r.

 1. Uchwała Nr XLII/357/05 z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLII/358/05 z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bieganówka dotyczących zmiany określenia rodzajowego miejscowości Bieganówek w gminie Radków.pdf
 3. Uchwała Nr XLII/359/05 z dnia 31 sierpnia 2005 w sprawie przystąpienia Gminy Radków do stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna".pdf

Sesja XLIII 29.09.2005r.

 1. Uchwała Nr XLIII/360/05 z dnia 29 września 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLIII/361/05 z dnia 29 września 2005 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. "Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstwa w regionie radkowsko-polickim".pdf
 3. Uchwała Nr XLIII/362/05 z dnia 29 września 2005 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pt. "Rozwój i współpraca na pograniczu polsko-czeskim poprzez wspieranie przedsiębiorczości".pdf
 4. Uchwała Nr XLIII/363/05 z dnia 29 września 2005 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację Projektu pn."Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego.pdf

Sesja XLIV 20.10.2005r.

 1. Uchwała Nr XLIV/364/05 z dnia 20 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Radków.pdf
 2. Uchwała Nr XLIV/365/05 z dnia 20 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLI/341/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Radków.pdf
 3. Uchwała Nr XLIV/366/05 z dnia 20 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLI/342/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Suszyna.pdf
 4. Uchwała Nr XLIV/367/05 z 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 5. Uchwała Nr XLIV/368/05 z dnia 20 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLI/356/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2005 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Radków na lata 2005-2007.pdf

Sesja XLV 31.10.2005r.

 1. Uchwała Nr XLV/369/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLV/370/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa.pdf
 3. Uchwała Nr XLV/371/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego.pdf
 4. Uchwała Nr XLV/372/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 5. Uchwała Nr XLV/373/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie wydania opinii dotyczącej wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia pn "Eksploatacja złoża piaskowców ciosanych Radków".pdf
 6. Uchwała Nr XLV/374/05 z dnia 31 października 2005 zmieniająca uchwałę Nr I-4-01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków.pdf
 7. Uchwała Nr XLV/375/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Radkowie.pdf
 8. Uchwała Nr XLV/376/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX-166-04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 roku.pdf
 9. Uchwała Nr XLV/377/05 z dnia 31 października 2005 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.pdf

Sesja XLVI 22.11.2005r.

 1. Uchwała Nr XLVI/378/05 z dnia 22 listopada 2005 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/288/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015.pdf
 2. Uchwała Nr XLVI/379/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
 3. Uchwała Nr XLVI/380/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.pdf
 4. Uchwała Nr XLVI/381/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf
 5. Uchwała Nr XLVI/382/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie opłaty miejscowej.pdf
 6. Uchwała Nr XLVI/383/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.pdf
 7. Uchwała Nr XLVI/384/05 z dnia 22 listopada 2005 w sprawie przystąpienia Gminy Radków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie i wniesienia do spółki aportem nieruchomości zabudowanej.pdf

Sesja XLVII 28.12.2005r.

 1. Uchwała Nr XLVII/385/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.pdf
 2. Uchwała Nr XLVII/386/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie.pdf
 3. Uchwała Nr XLVII/387/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.pdf
 4. Uchwała Nr XLVII/388/05 z dnia 28 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/288/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015.pdf
 5. Uchwała Nr XLVII/389/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Radków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.pdf
 6. Uchwała Nr XLVII/390/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków".pdf
 7. Uchwała Nr XLVII/391/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków".pdf
 8. Uchwała Nr XLVII/392/05 z dnia 28 grudnia 2005 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/384/05 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 roku.pdf
 9. Uchwała Nr XLVII/393/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Bieganówek w Gminie Radków.pdf
 10. Uchwała Nr XLVII/394/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat.pdf
 11. Uchwała Nr XLVII/395/05 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.pdf

Metryka

sporządzono
2014-08-08 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-08-08 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2014-08-28 14:55 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1714
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.