Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Informacje nieudostępnione w BIP-ie Informacje nieudostępnione w BIP-ie


Sposób załatwienia sprawy
Na wniosek.
Wniosek składa się:
- osobiście w Sekretariacie Urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radkowklodzki.pl
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
Wzór wniosku do pobrania w pok. nr 12 lub ze strony BIP Urzędu (link poniżej).

Wymagane dokumenty
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Opłata
a) opłata
    • od wniosku - zwolniony
    • od załącznika - zwolniony
b) wysokości opłat odpowiadające dodatkowym kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej:
    • za udostępnienie danych na płycie CD: 0,70 zł,
    • za udostępnienie danych na płycie DVD: 1,00 zł,
    • za udostępnienie danych na dyskietce: 0,70 zł,
    • za ksero 1 strony formatu A4: 0,20 zł,
    • za ksero 1 strony formatu A3: 0,40 zł
(wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, I piętro lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Kłodzku, ul. Bolesława Chrobrego 20, 57-300 Kłodzko nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885).

Termin załatwienia
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia dostępu do informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 
Komórka organizacyjna
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (zgodnie z merytorycznym zakresem informacji).

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
- zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat odpowiadających dodatkowym kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej.

Wzory druków do pobrania
- wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejdata wytworzenia2014-08-11
data udostępnienia2014-08-11
sporządzone przezJanowicz Marta
opublikowane przezEunika Kowal
ilość odwiedzin2096
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, tel.: 74 8735000, fax: 74 8735015, sekretariat@radkowklodzki.pl, www.radkowklodzki.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@